Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego, po zmianach przepisów w 2018 roku

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników kadrowych.

Data:
17 maja 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników kadrowych.

Opis:
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie dokumentacji ZFŚS było prawidłowe, wedle obowiązujących reguł prawnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami gospodarowania środkami Funduszu oraz zasad ustalenia regulaminu ZFŚS z przykładami zapisów a także zasady prowadzenia innej dokumentacji Funduszu Socjalnego.

Omówione zostaną też najczęściej występujące nieprawidłowości.

Uczestnicy otrzymają jednolity tekst ustawy o ZFŚS, materiały opisowe, oraz inne materiały możliwe do wykorzystania: projekt regulaminu funduszu socjalnego z załącznikami, druki wniosków o świadczenia  i usługi socjalne.

Program:
1. OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. Z F Ś S – ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

a)  podstawowe definicje

b)  tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów po zmianach od 2017 roku

c)  wysokości odpisów na 2018 rok i zwiększenia na ZFŚS .

d)  Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

2. CHARAKTERYSTYKA ZFŚS

a)  przeznaczenie funduszu socjalnego

b)  kryteria socjalne

c)  osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS

d)  zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów

e) socjalnych

3. Z F Ś S  a   ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

4.  OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH –  istotne zmiany od 2018 roku .

5. ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  Z F Ś S:

a)  obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu,

b)  nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu  Z F Ś S,

c)  usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno,

d)  odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego.

7. WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA.

a)  regulamin gospodarowania środkami Z F Ś S odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu,

b)  tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej,

c)   plan rzeczowo – finansowy,

d)  dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,

e)  wnioski o przyznanie świadczeń i usług socjalnych.

Prowadzący:
Specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 11 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole