ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SEKTORZE PRYWATNYM, JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH I SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2017 roku

« powrót do wydarzeń
Szkolenie zakończone.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie dokumentacji ZFŚS było prawidłowe, wedle obowiązujących reguł prawnych. W dniu 30 września upływa termin przekazania II raty planowanych odpisów na ZFŚS.
Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami gospodarowania środkami Funduszu oraz zasad ustalenia regulaminu ZFŚS z przykładami zapisów a także zasady prowadzenia innej dokumentacji Funduszu Socjalnego.
Omówione zostaną też najczęściej występujące nieprawidłowości.

Data:
21 września 2017 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 września 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Szkolenie zakończone.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole