Zakres zmian w prawie związanych z nową ustawą inwestycyjną dla pracowników organów jednostek samorządowych

« powrót do wydarzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów administracji związanych z procedurą inwestycyjną – wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami.

Data:
25 czerwca 2018 10:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów administracji związanych z procedurą inwestycyjną – wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami.

Cele i korzyści:
Na szkolenie zostanie przedstawiona ustawa inwestycyjna w zakresie zmian jakie wprowadza do systemu prawa związanego z inwestycjami, to jest zmiany związane z prawem budowlanym, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawione zostaną nowe wymagani dotyczące projektów architektonicznych, odstępstw od warunków technicznych dla obiektów, nowe pojęcia jak Obszary Zintegrowanego Zainwestowania, obszary zabudowane, nowe zasady lokalizacji zabudowy zagrodowej, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inne zmiany wprowadzane przez ustawę inwestycyjną.

Program:

  1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy uregulowany w nowej ustawie inwestycyjnej – zmiany w przepisach prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Wprowadzenie nowej formuły projektu budowlanego – podział projektu na część inwestycyjną i techniczną wraz nowymi przepisami dotyczącymi wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3. Zmiany związane z zakresem odstępstw od warunków technicznych jaki powinny odpowiadać obiekty budowlane, formy ich wydawania, terminu ich realizacji.
  4. Zmiany w zakresie ustalania prawa do nieruchomości oraz adresów osób uprawnionych oraz skutków doręczeń na adresy wskazane w ewidencji, wprowadzenie zawiadomień w formie obwieszczeń organów administracyjnych.
  5. Nowe instrumenty planistyczne OZI – obszary zintegrowanego zainwestowania – zasady i tryb ich ustalanie oraz znaczenie dla rozwoju gmin wraz z prawem pierwokupu nieruchomości położonych w strefach OZI na rzecz gmin.
  6. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy jak obszary zabudowane, zmiany związane z dopuszczalnością zabudowy zagrodowej oraz zasad realizacji obiektów w przypadku braku planów miejscowych.
  7. Nowa instytucja wprowadzona do przepisów planistycznych – umowa inwestycyjna zawierana pomiędzy JST a inwestorem prywatnym – forma, zasady i tryb zawierania umów inwestycyjnych i ich skutki prawne i faktyczne dla JST.
  8. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy – zmiana katalogu osób uprawnionych i terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy oraz zasad zawieszania postępowań związanych z wydaniem decyzji WZ przez gminy.

Prowadzący:
Prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole