Zamknięcie roku 2018 w jst, w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych – z przykładami omówionych sprawozdań i przedstawienie zmian wprowadzonych na 2019 rok

Data szkolenia

30-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.01. wynosi 314,50 zł

Po 23.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Cel:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w przedstawionych powyżej jednostkach sektora finansów publicznych i wskazać na zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018r.
Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.
Obszerny materiał ( wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami sprawozdań ), został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu jst, Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki-tabele) – przykłady.
Wskazanie tych zagadnień wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.

Program:
1.Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
2.Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów – ze wskazaniem zmian na 2019 r.
3.Należności i zobowiązania oraz odsetki.
4.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
5.Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją.
6.Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych (dokumentacja- wzory).
7.Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości, wydatki niewygasające.
8.Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór-zmiany.
9.Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości – zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład.
10.Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) po zmianie – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji- przykład.
11.Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki- przykład.
12.Informacja dodatkowa- przykład ( zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory)
13.Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorial¬nego – po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.
14.Konsultacje.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych
i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych
i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamknięcie roku 2018 w jst, w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych – z przykładami omówionych sprawozdań i przedstawienie zmian wprowadzonych na 2019 rok

Styczeń 30 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Cel:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w przedstawionych powyżej jednostkach sektora finansów publicznych i wskazać na zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018r.
Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.
Obszerny materiał ( wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami sprawozdań ), został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu jst, Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki-tabele) – przykłady.
Wskazanie tych zagadnień wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.

Program:
1.Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
2.Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów – ze wskazaniem zmian na 2019 r.
3.Należności i zobowiązania oraz odsetki.
4.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
5.Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją.
6.Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych (dokumentacja- wzory).
7.Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości, wydatki niewygasające.
8.Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór-zmiany.
9.Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości – zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład.
10.Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) po zmianie – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji- przykład.
11.Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki- przykład.
12.Informacja dodatkowa- przykład ( zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory)
13.Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorial¬nego – po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.
14.Konsultacje.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych
i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych
i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 30
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25