Zamknięcie roku 2019 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Data szkolenia

22-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.10. wynosi 314,50 zł

Po 15.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2019 i otwarcia roku 2018 w rachunkowości jednostki – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Program:
1.Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności
2.Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce
– rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
– rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
– ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
– środki pieniężne w ewidencji rocznej,
– rozrachunki,
– ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp.
– rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
– ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
– rozliczenie nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
– konta pozabilansowe,
– wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
– wynik finansowy,
– fundusz jednostki,
– wydatki niewygasające z końcem roku.
3.Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.
4.Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2020.
5.Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?
6.Pytania

Prowadzący – wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Październik 22 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2019 i otwarcia roku 2018 w rachunkowości jednostki – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Program:
1.Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności
2.Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce
– rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
– rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
– ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
– środki pieniężne w ewidencji rocznej,
– rozrachunki,
– ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp.
– rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
– ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
– rozliczenie nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
– konta pozabilansowe,
– wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
– wynik finansowy,
– fundusz jednostki,
– wydatki niewygasające z końcem roku.
3.Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.
4.Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2020.
5.Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?
6.Pytania

Prowadzący – wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 22
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25