Zamówienia publiczne zgodnie z nową ustawą prawo zamówień publicznych

Data szkolenia

10-03-2020

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.03. wynosi 335,75 zł

Po 3.03. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Nowe Prawo zamówień publicznych to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Głównym celem szkolenia jest omówienie przepisów w kontekście najistotniejszych zmian w stosunku do obowiązujących jeszcze przepisów Pzp oraz w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów.

Program:
1.Jaki jest cel uchwalenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?
2.Etapy postępowania.
3.Zamówienia do 130.000 zł.
4.Publikowanie ogłoszeń o zamówienia publiczne.
5.Obowiązek brania pod uwagę „polityki zakupowej państwa”.
6.Nowe obowiązki zamawiającego.
7.Przygotowywanie rocznych planów postępowań.
8.Przeprowadzanie „wstępnych konsultacji rynkowych”?
9.Szacowanie wartości zamówień?
10.Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
11.Kto może być wykonawcą?
12.Przesłanki wykluczenia wykonawców.
13.Kiedy można korzystać z zasobów podmiotów trzecich.
14.Zmiany trybów udzielania zamówień.
15.Odformalizowanie procedur przetargowych.
16.Nowe zasady wnoszenia wadium.
17.Tryb podstawowy.
18.Zmiany w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień.
19.Sposób otwarcia ofert, wyłączenie jawności.
20.Zakres informacji umieszczanych na stronie internetowej.
21.Badanie i ocena ofert.
22.Przesłanki odrzucenia ofert zgodnie z nową ustawą.
23.Uzupełnianie dokumentacji przetargowej.
24.Umowy o zamówienie publiczne, klauzule niedozwolone.
25.Przesłanki obligatoryjności zaliczek.
26.Jakie przysługują środki odwoławcze i kto może je wnosić?
27.Co może być podstawą odwołania do Prezesa KIO.
28.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 5 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne zgodnie z nową ustawą prawo zamówień publicznych

Marzec 10 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Nowe Prawo zamówień publicznych to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Głównym celem szkolenia jest omówienie przepisów w kontekście najistotniejszych zmian w stosunku do obowiązujących jeszcze przepisów Pzp oraz w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów.

Program:
1.Jaki jest cel uchwalenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?
2.Etapy postępowania.
3.Zamówienia do 130.000 zł.
4.Publikowanie ogłoszeń o zamówienia publiczne.
5.Obowiązek brania pod uwagę „polityki zakupowej państwa”.
6.Nowe obowiązki zamawiającego.
7.Przygotowywanie rocznych planów postępowań.
8.Przeprowadzanie „wstępnych konsultacji rynkowych”?
9.Szacowanie wartości zamówień?
10.Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
11.Kto może być wykonawcą?
12.Przesłanki wykluczenia wykonawców.
13.Kiedy można korzystać z zasobów podmiotów trzecich.
14.Zmiany trybów udzielania zamówień.
15.Odformalizowanie procedur przetargowych.
16.Nowe zasady wnoszenia wadium.
17.Tryb podstawowy.
18.Zmiany w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień.
19.Sposób otwarcia ofert, wyłączenie jawności.
20.Zakres informacji umieszczanych na stronie internetowej.
21.Badanie i ocena ofert.
22.Przesłanki odrzucenia ofert zgodnie z nową ustawą.
23.Uzupełnianie dokumentacji przetargowej.
24.Umowy o zamówienie publiczne, klauzule niedozwolone.
25.Przesłanki obligatoryjności zaliczek.
26.Jakie przysługują środki odwoławcze i kto może je wnosić?
27.Co może być podstawą odwołania do Prezesa KIO.
28.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 5 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 10
Czas:
09:30 - 14:30

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25