Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie

Data szkolenia

09-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.01. wynosi 335,75 zł

Po 7.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

Korzyści:
Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a w szczególności omówione zostaną zasady nabywania, zbywania oraz inne możliwości udostępniania nieruchomości poprzez różne formy prawne. Zapoznanie uczestników z zagadnieniami nabywania, zbywania oraz udostępniania w różnych formach prawnych nieruchomości publicznych.

Program:
1.Nabywanie nieruchomości do zasobów publicznych – regulowanie stanów prawnych m.in.:
1)Ujawnianie własności Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
2)Komunalizacja.
3)Inne formy nabywania i ujawniania własności Skarbu Państwa i JST – kupno, darowizny, zamiany, spadki, zasiedzenia
2.Kompetencje rady/sejmiku w zakresie gospodarowania nieruchomościami samorządowymi:
1)Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania/wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2)Omówienie procedury podjęcia uchwał rady/sejmiku ustalających te zasady.
3)Omówienie zapisów ustaw samorządowych a regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie.
4)Przykłady uchwał.
3.Omówienie form udostępniania nieruchomości:
1)Zbywanie:
a)Sprzedaż prawa własności nieruchomości publicznych:
-Przetargowo i bezprzetargowo, omówienie procedur: wykazy, ogłoszenia, protokoły, terminy.
-Omówienie pierwszeństwa nabycia (art. 34 UGN).
-Darowizna, zamiana – omówienie procedury.
-Inne formy zbycia – aport, zniesienie współwłasności.
-Bezprzetargowe zbycie nieruchomości publicznych na rzecz dzierżawców, użytkowników lub byłych użytkowników wieczystych po wygaśnięciu tego prawa.
b)Użytkowanie wieczyste:
-Omówienie procedury ustanawiania prawa użytkowania wieczystego – przetargowo i bezprzetargowo.
-Omówienie procedur pobierania i rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz udzielania bonifikat od tych opłat.
-Aktualizacji opłat i stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego.
-Zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego.
-Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
-Bezprzetargowe ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz byłych użytkowników wieczystych po wygaśnięciu tego prawa.
-Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.
2)Ustanawianie na nieruchomościach publicznych ograniczonych praw rzeczowych:
a)Użytkowanie – omówienie procedury ustanawiania – przetargowo i bezprzetargowo – odpłatnie a kiedy można nieodpłatnie.
b)Służebności – omówienie procedury ustanawiania – ustalanie stawek opłat.
3)Umowy zobowiązaniowe:
a)Najem, dzierżawa, użyczenie – definicje – omówienie różnic między prawami.
b)Ustalanie czynszów (dzierżawa, najem) – przykłady zarządzeń (uchwał).
c)Omówienie procedury zawieranie umów zobowiązaniowych.
d)Omówienie przykładów umów.
4.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej dziedzinie.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie

Styczeń 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

Korzyści:
Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a w szczególności omówione zostaną zasady nabywania, zbywania oraz inne możliwości udostępniania nieruchomości poprzez różne formy prawne. Zapoznanie uczestników z zagadnieniami nabywania, zbywania oraz udostępniania w różnych formach prawnych nieruchomości publicznych.

Program:
1.Nabywanie nieruchomości do zasobów publicznych – regulowanie stanów prawnych m.in.:
1)Ujawnianie własności Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
2)Komunalizacja.
3)Inne formy nabywania i ujawniania własności Skarbu Państwa i JST – kupno, darowizny, zamiany, spadki, zasiedzenia
2.Kompetencje rady/sejmiku w zakresie gospodarowania nieruchomościami samorządowymi:
1)Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania/wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2)Omówienie procedury podjęcia uchwał rady/sejmiku ustalających te zasady.
3)Omówienie zapisów ustaw samorządowych a regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie.
4)Przykłady uchwał.
3.Omówienie form udostępniania nieruchomości:
1)Zbywanie:
a)Sprzedaż prawa własności nieruchomości publicznych:
-Przetargowo i bezprzetargowo, omówienie procedur: wykazy, ogłoszenia, protokoły, terminy.
-Omówienie pierwszeństwa nabycia (art. 34 UGN).
-Darowizna, zamiana – omówienie procedury.
-Inne formy zbycia – aport, zniesienie współwłasności.
-Bezprzetargowe zbycie nieruchomości publicznych na rzecz dzierżawców, użytkowników lub byłych użytkowników wieczystych po wygaśnięciu tego prawa.
b)Użytkowanie wieczyste:
-Omówienie procedury ustanawiania prawa użytkowania wieczystego – przetargowo i bezprzetargowo.
-Omówienie procedur pobierania i rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz udzielania bonifikat od tych opłat.
-Aktualizacji opłat i stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego.
-Zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego.
-Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
-Bezprzetargowe ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz byłych użytkowników wieczystych po wygaśnięciu tego prawa.
-Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.
2)Ustanawianie na nieruchomościach publicznych ograniczonych praw rzeczowych:
a)Użytkowanie – omówienie procedury ustanawiania – przetargowo i bezprzetargowo – odpłatnie a kiedy można nieodpłatnie.
b)Służebności – omówienie procedury ustanawiania – ustalanie stawek opłat.
3)Umowy zobowiązaniowe:
a)Najem, dzierżawa, użyczenie – definicje – omówienie różnic między prawami.
b)Ustalanie czynszów (dzierżawa, najem) – przykłady zarządzeń (uchwał).
c)Omówienie procedury zawieranie umów zobowiązaniowych.
d)Omówienie przykładów umów.
4.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej dziedzinie.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25