Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w ośrodku pomocy społecznej w związku z RODO. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki do wykorzystania w 2019 roku

Data szkolenia

07-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.01. wynosi 314,50 zł

Po 2.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej; osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych oraz kandydaci do pełnienia funkcji inspektora, kierownicy jednostki a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Korzyści:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej po wejściu w życie RODO. Ponadto przedstawiona zostanie rola inspektora ochrony danych w procesie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy , która ułatwi dostosowanie w Ośrodku Pomocy Społecznej procedur zgodnie z nowymi przepisami w tym sposób opracowania obowiązującej dokumentacji i procedur zgodnych z RODO. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory całego zakresu dokumentacji i instrukcji obowiązującej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Na szkoleniu przedstawimy m.in.:
1.Fundamenty dot. ochrony danych osobowych w OPS,
2.Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w OPS w 2019 roku,
3.Jakie obowiązują w chwili obecnej przepisy dot. ochrony danych osobowych,
4.W jakim zakresie nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy,
5.Czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
6.Jakie warunki powinien spełniać Inspektor ochrony danych osobowych do pełnienia funkcji,
7.Jak i kiedy należy zgłosić Inspektora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8.Zakres zadań Inspektora,
9.Jak RODO zmieniło podstawowe definicje,
10.Jak monitoring dostosować do RODO,
11.Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w Ośrodku Pomocy Społecznej po zmianach w przepisach,
12.Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

Program:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.W jakim zakresie zmiany w przepisach dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako administratora danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych.
4.Rola inspektora ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5.Status inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6.Wybrane definicje zawarte w RODO dotyczące OPS.
7.Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w OPS.
8.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
9.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
10.Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11.Zakres praw osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z RODO.
12.Jak spełnić obowiązek informacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej, brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
13.Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
14.Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.
15.Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych – zasady.
16.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
17.Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej.
18.Wzory nowej dokumentacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej – omówienie.

Prowadzący: wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w ośrodku pomocy społecznej w związku z RODO. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki do wykorzystania w 2019 roku

Styczeń 7 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej; osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych oraz kandydaci do pełnienia funkcji inspektora, kierownicy jednostki a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Korzyści:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej po wejściu w życie RODO. Ponadto przedstawiona zostanie rola inspektora ochrony danych w procesie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy , która ułatwi dostosowanie w Ośrodku Pomocy Społecznej procedur zgodnie z nowymi przepisami w tym sposób opracowania obowiązującej dokumentacji i procedur zgodnych z RODO. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory całego zakresu dokumentacji i instrukcji obowiązującej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Na szkoleniu przedstawimy m.in.:
1.Fundamenty dot. ochrony danych osobowych w OPS,
2.Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w OPS w 2019 roku,
3.Jakie obowiązują w chwili obecnej przepisy dot. ochrony danych osobowych,
4.W jakim zakresie nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy,
5.Czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
6.Jakie warunki powinien spełniać Inspektor ochrony danych osobowych do pełnienia funkcji,
7.Jak i kiedy należy zgłosić Inspektora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8.Zakres zadań Inspektora,
9.Jak RODO zmieniło podstawowe definicje,
10.Jak monitoring dostosować do RODO,
11.Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w Ośrodku Pomocy Społecznej po zmianach w przepisach,
12.Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

Program:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.W jakim zakresie zmiany w przepisach dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako administratora danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych.
4.Rola inspektora ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5.Status inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6.Wybrane definicje zawarte w RODO dotyczące OPS.
7.Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w OPS.
8.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
9.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
10.Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11.Zakres praw osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z RODO.
12.Jak spełnić obowiązek informacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej, brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
13.Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
14.Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.
15.Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych – zasady.
16.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
17.Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej.
18.Wzory nowej dokumentacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej – omówienie.

Prowadzący: wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 7
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25