Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO w placówkach oświatowych. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki

Data szkolenia

04-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.01. wynosi 314,50 zł

Po 28.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę. Pracownicy placówek oświatowych. Osoby wykonujące obowiązki inspektora ochrony danych.

Korzyści:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej w 2019 roku po wejściu w życie RODO.
Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w placówce oświatowej procedur zgodnie z nowymi przepisami. Zgodnie z zapowiedzią ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, dla oceny efektów zmian w przepisach, (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO) organy prowadzące szkoły będą podlegały kontroli w zakresie dostosowania procedur do RODO.
W trakcie szkolenia zostanie omówiona i przedstawiona praktyczna strona nowelizacji ustawy o systemie oświaty (art.108a).
Na szkoleniu przedstawimy i powiemy m.in.:
1.Jak zgodnie z RODO realizować proces monitoringu wizyjnego,
2.Fundamenty dot. ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych,
3.Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w placówkach oświatowych w 2019 roku,
4.Jakie obowiązują w chwili obecnej przepisy dot. ochrony danych osobowych,
5.W jakim zakresie nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy,
6.Czy placówka oświatowa ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
7.Jakie warunki powinien spełniać Inspektor ochrony danych osobowych do pełnienia funkcji,
8.Jak i kiedy należy zgłosić Inspektora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Jak RODO zmieniło podstawowe definicje,
10.Jak monitoring dostosować w placówce oświatowej do RODO,
11.Regulamin monitoringu wizyjnego – elementy niezbędne,
12.Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w placówce oświatowej po zmianach w przepisach,
13.Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

Program:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.W jakim zakresie zmiany w przepisach dotyczą placówki oświatowej.
3.Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako administratora danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych.
4.Rola i status inspektora ochrony danych osobowych w szkole.
5.Wybrane definicje zawarte w RODO dotyczące szkoły.
6.Zasady prowadzenia e-dziennika na mocy RODO.
7.Rola organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w szkole.
8.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
9.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
10.Warunki i zasady wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
11.Jak spełnić obowiązek informacyjny w placówce oświatowej, brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
12.Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
13.Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.
14.Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych- zasady.
15.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
16.Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
17. Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w placówce oświatowej.

Prowadzący: wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO w placówkach oświatowych. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki

Luty 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę. Pracownicy placówek oświatowych. Osoby wykonujące obowiązki inspektora ochrony danych.

Korzyści:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej w 2019 roku po wejściu w życie RODO.
Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w placówce oświatowej procedur zgodnie z nowymi przepisami. Zgodnie z zapowiedzią ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, dla oceny efektów zmian w przepisach, (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO) organy prowadzące szkoły będą podlegały kontroli w zakresie dostosowania procedur do RODO.
W trakcie szkolenia zostanie omówiona i przedstawiona praktyczna strona nowelizacji ustawy o systemie oświaty (art.108a).
Na szkoleniu przedstawimy i powiemy m.in.:
1.Jak zgodnie z RODO realizować proces monitoringu wizyjnego,
2.Fundamenty dot. ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych,
3.Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w placówkach oświatowych w 2019 roku,
4.Jakie obowiązują w chwili obecnej przepisy dot. ochrony danych osobowych,
5.W jakim zakresie nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy,
6.Czy placówka oświatowa ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
7.Jakie warunki powinien spełniać Inspektor ochrony danych osobowych do pełnienia funkcji,
8.Jak i kiedy należy zgłosić Inspektora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Jak RODO zmieniło podstawowe definicje,
10.Jak monitoring dostosować w placówce oświatowej do RODO,
11.Regulamin monitoringu wizyjnego – elementy niezbędne,
12.Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w placówce oświatowej po zmianach w przepisach,
13.Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

Program:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.W jakim zakresie zmiany w przepisach dotyczą placówki oświatowej.
3.Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako administratora danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych.
4.Rola i status inspektora ochrony danych osobowych w szkole.
5.Wybrane definicje zawarte w RODO dotyczące szkoły.
6.Zasady prowadzenia e-dziennika na mocy RODO.
7.Rola organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w szkole.
8.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
9.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
10.Warunki i zasady wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
11.Jak spełnić obowiązek informacyjny w placówce oświatowej, brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
12.Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
13.Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.
14.Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych- zasady.
15.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
16.Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
17. Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w placówce oświatowej.

Prowadzący: wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 4
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25