Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego

Data szkolenia

25-10-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.10. wynosi 331,50 zł

Po 18.10. cena szkolenia wynosi 390,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Cel:
Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
1.Podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
2.Wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
3.Zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Korzyści ze szkolenia:
-Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
-Podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.
-Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.
-Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
-Omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:
-zarówno sytuacji typowych jak i rożnych sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce,
-elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,
-informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.
-Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Program:
Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
1.ustawa prawo budowlane,
2.obowiązki właściciela i zarządcy,
3.sankcje karne.
Moduł II – Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
1.rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
-rocznych i pięcioletnich,
-pozostałych,
2.osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
1.zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2.zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
3.struktura i zawartość protokołu z kontroli.
Moduł IV – Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
-podstawa prawna,
-cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
-omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
◦wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
◦wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
◦gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
◦jak dokumentować dokumentację techniczną,
◦zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
◦dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
◦dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Prowadzący – licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 października 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego

25 października 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Cel:
Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
1.Podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
2.Wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
3.Zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Korzyści ze szkolenia:
-Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
-Podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.
-Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.
-Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
-Omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:
-zarówno sytuacji typowych jak i rożnych sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce,
-elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,
-informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.
-Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Program:
Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
1.ustawa prawo budowlane,
2.obowiązki właściciela i zarządcy,
3.sankcje karne.
Moduł II – Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
1.rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
-rocznych i pięcioletnich,
-pozostałych,
2.osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
1.zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2.zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
3.struktura i zawartość protokołu z kontroli.
Moduł IV – Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
-podstawa prawna,
-cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
-omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
◦wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
◦wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
◦gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
◦jak dokumentować dokumentację techniczną,
◦zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
◦dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
◦dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Prowadzący – licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 października 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
25 października 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25