Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Data szkolenia

24-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.10. wynosi 314,50 zł

Po 17.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników oświaty, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jst odpowiedzialnych za oświatę.

Cel:
Nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania statutów jednostek oświatowych oraz wprowadzania w nich zmian w świetle nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz zmian w prawie oświatowym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078).

Program:
1.Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły
2.Organy kompetentne do opracowania, uchwalania statutu i zmian do niego
3.Zakres spraw regulowanych statutem
4.Omówienie treści regulowanych spraw
5.Zakres spraw koniecznych do uregulowania w statutach związanych z transformacją ustroju szkolnego
6.Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego
7.Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie
8.Załączniki do statutu
9.Wprowadzanie statutu w życie
10.Wprowadzanie zmian do statutu
11.Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu
12.Rozstrzyganie spraw związanych z tematem, wg potrzeb uczestników szkolenia

Prowadzący – kwalifikowany edukator (trener) kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, SGH w Warszawie). Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, zarządzania oświatą, administracji oświatowej, organizacji i zarządzania oświatą dla wojewódzkiej kadry oświatowej. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO (do 1999). Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka licznych artykułów i opinii m.in. z zakresu prawa oświatowego. Ekspert z listy MEN (2000-2011). Od 1999 r. właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz pracowników oświaty oraz organów administracji samorządowej.
Wiedza i doświadczenie zawodowe prowadzącej zajęcia oraz wyjątkowo atrakcyjna forma prowadzonych szkoleń, przyczyniły się do dużej popularności jej zajęć w całym kraju.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Październik 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników oświaty, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jst odpowiedzialnych za oświatę.

Cel:
Nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania statutów jednostek oświatowych oraz wprowadzania w nich zmian w świetle nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz zmian w prawie oświatowym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078).

Program:
1.Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły
2.Organy kompetentne do opracowania, uchwalania statutu i zmian do niego
3.Zakres spraw regulowanych statutem
4.Omówienie treści regulowanych spraw
5.Zakres spraw koniecznych do uregulowania w statutach związanych z transformacją ustroju szkolnego
6.Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego
7.Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie
8.Załączniki do statutu
9.Wprowadzanie statutu w życie
10.Wprowadzanie zmian do statutu
11.Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu
12.Rozstrzyganie spraw związanych z tematem, wg potrzeb uczestników szkolenia

Prowadzący – kwalifikowany edukator (trener) kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, SGH w Warszawie). Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, zarządzania oświatą, administracji oświatowej, organizacji i zarządzania oświatą dla wojewódzkiej kadry oświatowej. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO (do 1999). Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka licznych artykułów i opinii m.in. z zakresu prawa oświatowego. Ekspert z listy MEN (2000-2011). Od 1999 r. właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz pracowników oświaty oraz organów administracji samorządowej.
Wiedza i doświadczenie zawodowe prowadzącej zajęcia oraz wyjątkowo atrakcyjna forma prowadzonych szkoleń, przyczyniły się do dużej popularności jej zajęć w całym kraju.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25