Zasady techniki legislacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uchwał i zarządzeń JST

Data szkolenia

25-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.06. wynosi 314,50 zł

Po 18.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy organów administracji publicznej uczestniczący w procesie redagowania aktów powszechnie
i wewnętrznie obowiązujących, jak również osoby opracowujące jakiekolwiek akty normatywne, do których zastosowanie mogą mieć „Zasady techniki prawodawczej”.

Cel i korzyści:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami prawodawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 marca 2016 r.

Program:

 1.  Zasady techniki prawodawczej – charakterystyka ogólna.
 2. Język tekstów prawnych.
 3.  Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne tekstów prawnych – ich oznaczanie oraz powoływanie.
 4. Treść i budowa aktu normatywnego.
 5. Tytuł aktu normatywnego.
 6.  Przepisy aktu normatywnego – rodzaje i kolejność.
 7. Nowelizacja aktu normatywnego.
 8. Tekst jednolity.
 9. Sprostowanie błędu.
 10. Rozporządzenia.
 11. Akty wewnętrznie obowiązujące.

Prowadzący:

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 czerwca 2019 r.

« All Szkolenia

 • To event minęło.

Zasady techniki legislacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uchwał i zarządzeń JST

Czerwiec 25 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Pracownicy organów administracji publicznej uczestniczący w procesie redagowania aktów powszechnie
i wewnętrznie obowiązujących, jak również osoby opracowujące jakiekolwiek akty normatywne, do których zastosowanie mogą mieć „Zasady techniki prawodawczej”.

Cel i korzyści:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami prawodawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 marca 2016 r.

Program:

 1.  Zasady techniki prawodawczej – charakterystyka ogólna.
 2. Język tekstów prawnych.
 3.  Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne tekstów prawnych – ich oznaczanie oraz powoływanie.
 4. Treść i budowa aktu normatywnego.
 5. Tytuł aktu normatywnego.
 6.  Przepisy aktu normatywnego – rodzaje i kolejność.
 7. Nowelizacja aktu normatywnego.
 8. Tekst jednolity.
 9. Sprostowanie błędu.
 10. Rozporządzenia.
 11. Akty wewnętrznie obowiązujące.

Prowadzący:

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 czerwca 2019 r.

Szczegóły

Data:
Czerwiec 25
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25