Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Data szkolenia

17-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.05. wynosi 314,50 zł

Po 10.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności pracownicy socjalni.

Korzyści:
Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów występujących w praktyce ośrodków pomocy społecznej oraz nowych regulacji prawnych.
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników socjalnych.

Program:
1.Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych.
a.Miejsce i termin przeprowadzania wywiadu;
b.Wywiad środowiskowy na potrzeby innych instytucji i podmiotów;
c.Brak współpracy przy sporządzaniu wywiadu.
2.Marnotrawienie świadczeń z pomocy społecznej i dysproporcje majątkowe.
3.Dochód na gruncie pomocy społecznej – katalog wliczeń i odliczeń od dochodu na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
4.Zasiłek stały:
a.Nowe kryteria dochodowe – uwagi na tle art. 106 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej.
b.Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego w przypadku brak orzeczenia o niepełnosprawności.
c.Zasiłek stały przyznawany z urzędu – obowiązki organu administracji na gruncie kpa.
d.Podzielność zasiłku stałego – uwagi praktyczne.
e.Zmiana i uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku stałego.
f.Zasiłek stały w przypadku tymczasowego aresztowania lub orzeczenia kary pozbawienia wolności.
5.Zasiłek okresowy:
a.Na jaki okres można przyznać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy miesięczny.
b.Zasiłek okresowy „nadzwyczajny” – przyznawany w okresie zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
c.Zasiłek okresowy a zasiłek celowy.
6.Program „posiłek w szkole i w domu”:
a.Ogólne założenia programu.
b.Omówienie poszczególnych modułów programu.
c.Obowiązki organów pomocy społecznej – uchwały wprowadzające program.
d.Przesłanki i postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń określonych w programie.
7.Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej:
a.Pojęcie osoby bezdomnej i właściwość organów;
b.nowelizacja art. 48a ustawy o pomocy społecznej;
c.obowiązki ops w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym;
8.Wybrane zagadnienia proceduralne i praktyczne związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.
a.Wszczęcie postępowania w świetle kpa i ustawy o pomocy społecznej
b.Treść czy oznaczenie pisma – co decyduje o jego treści?
c.Ponaglenia i skargi na pracowników – ocena prawna złożonego przez stronę pisma i tryb postępowania;
9.Panel dyskusyjny.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Maj 17 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności pracownicy socjalni.

Korzyści:
Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów występujących w praktyce ośrodków pomocy społecznej oraz nowych regulacji prawnych.
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników socjalnych.

Program:
1.Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych.
a.Miejsce i termin przeprowadzania wywiadu;
b.Wywiad środowiskowy na potrzeby innych instytucji i podmiotów;
c.Brak współpracy przy sporządzaniu wywiadu.
2.Marnotrawienie świadczeń z pomocy społecznej i dysproporcje majątkowe.
3.Dochód na gruncie pomocy społecznej – katalog wliczeń i odliczeń od dochodu na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
4.Zasiłek stały:
a.Nowe kryteria dochodowe – uwagi na tle art. 106 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej.
b.Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego w przypadku brak orzeczenia o niepełnosprawności.
c.Zasiłek stały przyznawany z urzędu – obowiązki organu administracji na gruncie kpa.
d.Podzielność zasiłku stałego – uwagi praktyczne.
e.Zmiana i uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku stałego.
f.Zasiłek stały w przypadku tymczasowego aresztowania lub orzeczenia kary pozbawienia wolności.
5.Zasiłek okresowy:
a.Na jaki okres można przyznać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy miesięczny.
b.Zasiłek okresowy „nadzwyczajny” – przyznawany w okresie zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
c.Zasiłek okresowy a zasiłek celowy.
6.Program „posiłek w szkole i w domu”:
a.Ogólne założenia programu.
b.Omówienie poszczególnych modułów programu.
c.Obowiązki organów pomocy społecznej – uchwały wprowadzające program.
d.Przesłanki i postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń określonych w programie.
7.Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej:
a.Pojęcie osoby bezdomnej i właściwość organów;
b.nowelizacja art. 48a ustawy o pomocy społecznej;
c.obowiązki ops w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym;
8.Wybrane zagadnienia proceduralne i praktyczne związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.
a.Wszczęcie postępowania w świetle kpa i ustawy o pomocy społecznej
b.Treść czy oznaczenie pisma – co decyduje o jego treści?
c.Ponaglenia i skargi na pracowników – ocena prawna złożonego przez stronę pisma i tryb postępowania;
9.Panel dyskusyjny.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 17
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25