Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Data szkolenia

28-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.02. wynosi 335,75 zł

Po 27.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

Korzyści:
•zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
•zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

Program:
1.Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy: świadczenia chorobowe a okresy wypłaty; zmiana pracodawcy w trakcie roku; okres wyczekiwania i wyjątki od reguły; sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują; aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich; kontrola wykorzystywania zwolnień; wysokość świadczeń chorobowych; świadczenia w wysokości 100%; wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika; przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku; okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego,
2.Świadczenie rehabilitacyjne: zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego; wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji; dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń,
3.Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku: wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy; zaświadczenie lekarskie w formie elektroniczne; obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek; informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego.
4.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku; przypadki, w których świadczenia nie przysługują; dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy; dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
5.Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka,
• zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
• zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego,
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
• wymiary urlopów i warunki ich udzielania,
• przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
• korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
• możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
• podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• obniżanie wysokości zasiłku,
• zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego,
• wysokość zasiłku macierzyńskiego; wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem,
• okresu pobierania zasiłku,
• wyrównanie zasiłku do 100%,
• dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku; przekazywanie wypłaty do ZUS,
• zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
• zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
• zasiłek macierzyński dla ojca ,gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
• wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
• likwidacja urlopów dodatkowych; możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
• wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
• wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6.Zasiłek opiekuńczy: krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty; limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego; opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje; dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
7.Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
• okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
• uzupełnianie wynagrodzenia,
• składniki przyjmowane bez uzupełniania,
• • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
• składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
• zmiana wymiaru czasu pracy,
• ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Luty 28 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

Korzyści:
•zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
•zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

Program:
1.Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy: świadczenia chorobowe a okresy wypłaty; zmiana pracodawcy w trakcie roku; okres wyczekiwania i wyjątki od reguły; sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują; aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich; kontrola wykorzystywania zwolnień; wysokość świadczeń chorobowych; świadczenia w wysokości 100%; wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika; przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku; okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego,
2.Świadczenie rehabilitacyjne: zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego; wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji; dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń,
3.Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku: wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy; zaświadczenie lekarskie w formie elektroniczne; obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek; informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego.
4.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku; przypadki, w których świadczenia nie przysługują; dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy; dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
5.Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka,
• zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
• zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego,
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
• wymiary urlopów i warunki ich udzielania,
• przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
• korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
• możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
• podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• obniżanie wysokości zasiłku,
• zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego,
• wysokość zasiłku macierzyńskiego; wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem,
• okresu pobierania zasiłku,
• wyrównanie zasiłku do 100%,
• dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku; przekazywanie wypłaty do ZUS,
• zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
• zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
• zasiłek macierzyński dla ojca ,gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
• wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
• likwidacja urlopów dodatkowych; możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
• wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
• wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6.Zasiłek opiekuńczy: krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty; limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego; opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje; dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
7.Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
• okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
• uzupełnianie wynagrodzenia,
• składniki przyjmowane bez uzupełniania,
• • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
• składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
• zmiana wymiaru czasu pracy,
• ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 28
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25