Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Data szkolenia

14-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.11. wynosi 314,50 zł

Po 7.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

Program:
1.Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
– świadczenia chorobowe a okresy wypłaty,
– zmiana pracodawcy w trakcie roku,
– okres wyczekiwania i wyjątki od reguły,
– sytuacje , w których świadczenia chorobowe nie przysługują
– aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich,
– kontrola wykorzystywania zwolnień,
– wysokość świadczeń chorobowych,
– świadczenia w wysokości 100%,
– wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika,
– przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku,
– okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego,
2.Świadczenie rehabilitacyjne: zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego; wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji; dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń,
3.Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku: wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy; zaświadczenie lekarskie w formie elektroniczne; obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek; informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego.
4.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku; przypadki, w których świadczenia nie przysługują; dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy; dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
5.Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
– zasiłek z tytułu urodzenia dziecka,
– zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
– zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego,
– zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
– wymiary urlopów i warunki ich udzielania,
– przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
– korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
– możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
– możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
– podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
– obniżanie wysokości zasiłku,
– zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego,
– wysokość zasiłku macierzyńskiego,
– wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem,
– okresu pobierania zasiłku,
– wyrównanie zasiłku do 100%,
– dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku,
– przekazywanie wypłaty do ZUS,
– zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
– zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
– zasiłek macierzyński dla ojca ,gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
– wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
– likwidacja urlopów dodatkowych,
– możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
– wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
– wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6.Zasiłek opiekuńczy: krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty; limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego; opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje;dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
7.Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
– okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
– uzupełnianie wynagrodzenia,
– składniki przyjmowane bez uzupełniania,
– wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
– składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
– składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
– zmiana wymiaru czasu pracy,
– ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Listopad 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

Program:
1.Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
– świadczenia chorobowe a okresy wypłaty,
– zmiana pracodawcy w trakcie roku,
– okres wyczekiwania i wyjątki od reguły,
– sytuacje , w których świadczenia chorobowe nie przysługują
– aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich,
– kontrola wykorzystywania zwolnień,
– wysokość świadczeń chorobowych,
– świadczenia w wysokości 100%,
– wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika,
– przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku,
– okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego,
2.Świadczenie rehabilitacyjne: zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego; wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji; dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń,
3.Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku: wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy; zaświadczenie lekarskie w formie elektroniczne; obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek; informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego.
4.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku; przypadki, w których świadczenia nie przysługują; dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy; dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
5.Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
– zasiłek z tytułu urodzenia dziecka,
– zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
– zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego,
– zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
– wymiary urlopów i warunki ich udzielania,
– przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
– korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
– możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
– możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
– podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
– obniżanie wysokości zasiłku,
– zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego,
– wysokość zasiłku macierzyńskiego,
– wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem,
– okresu pobierania zasiłku,
– wyrównanie zasiłku do 100%,
– dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku,
– przekazywanie wypłaty do ZUS,
– zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
– zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
– zasiłek macierzyński dla ojca ,gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
– wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
– likwidacja urlopów dodatkowych,
– możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
– wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
– wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6.Zasiłek opiekuńczy: krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty; limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego; opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje;dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
7.Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
– okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
– uzupełnianie wynagrodzenia,
– składniki przyjmowane bez uzupełniania,
– wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
– składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
– składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
– zmiana wymiaru czasu pracy,
– ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25