Zaświadczenia w sprawach podatkowych oraz tajemnica skarbowa ze zmianami od 2018 roku

Data szkolenia

07-12-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.11. wynosi 314,50 zł

Po 30.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin, zajmujący się podatkami i opłatami stanowiącymi dochody gminy.

Cele i korzyści szkolenia:
Wzrost poprawności zaświadczeń wydawanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach podatkowych oraz biegła znajomość zasad dotyczących tajemnicy skarbowej poprzez wskazanie i omówienie prawidłowych
i praktycznych procedur.

Program:
1.Nowa możliwość weryfikacji podatnika przez kontrahenta – uzyskanie informacji o sytuacji podatkowej.
2.Nowe zaświadczenie obowiązujące od 1 marca 2018 r. – ZAS-KP (w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających
z deklaracji lub innego dokumentu).
3.Wyłączenie od 2018 r. stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą określonych informacji.
4.Zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.
5.Właściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych do wydania zaświadczenia.
6.Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści.
7.Termin wydania zaświadczenia..
8.Przygotowanie danych do wydania zaświadczenia.
9.Zasady wydawania zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, wysokości zobowiązań spadkodawcy, wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wysokości zaległości podatkowych podatnika, wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
10.Opłata skarbowa od wydawanych zaświadczeń.
11.Prowadzenie rejestru zaświadczeń.
12.Pojęcie tajemnicy skarbowej.
13.Osoby zobowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej.
14.Podmioty, którym organ podatkowy udostępnia akta objęte tajemnicą skarbową.
15.Podmioty, którym organ podatkowy udostępnia informacje objęte tajemnicą skarbową zawarte w aktach podatkowych.

Prowadzący: ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia  4 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zaświadczenia w sprawach podatkowych oraz tajemnica skarbowa ze zmianami od 2018 roku

7 grudnia 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin, zajmujący się podatkami i opłatami stanowiącymi dochody gminy.

Cele i korzyści szkolenia:
Wzrost poprawności zaświadczeń wydawanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach podatkowych oraz biegła znajomość zasad dotyczących tajemnicy skarbowej poprzez wskazanie i omówienie prawidłowych
i praktycznych procedur.

Program:
1.Nowa możliwość weryfikacji podatnika przez kontrahenta – uzyskanie informacji o sytuacji podatkowej.
2.Nowe zaświadczenie obowiązujące od 1 marca 2018 r. – ZAS-KP (w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających
z deklaracji lub innego dokumentu).
3.Wyłączenie od 2018 r. stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą określonych informacji.
4.Zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.
5.Właściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych do wydania zaświadczenia.
6.Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści.
7.Termin wydania zaświadczenia..
8.Przygotowanie danych do wydania zaświadczenia.
9.Zasady wydawania zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, wysokości zobowiązań spadkodawcy, wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wysokości zaległości podatkowych podatnika, wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
10.Opłata skarbowa od wydawanych zaświadczeń.
11.Prowadzenie rejestru zaświadczeń.
12.Pojęcie tajemnicy skarbowej.
13.Osoby zobowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej.
14.Podmioty, którym organ podatkowy udostępnia akta objęte tajemnicą skarbową.
15.Podmioty, którym organ podatkowy udostępnia informacje objęte tajemnicą skarbową zawarte w aktach podatkowych.

Prowadzący: ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia  4 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
7 grudnia 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25