Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i inne). Zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu spółek komunalnych (umowy o pracę i umowy o zarządzanie). Wybrane zagadnienia prawa pracy.

Data szkolenia

02-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.06. wynosi 314,50 zł

Po 25.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów kadr, sekretarze, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych, sekretarze, osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów cywilnoprawnych.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi m.in. w zakresie zatrudniania osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz umów o zarządzanie w spółkach komunalnych.

Program:
1. Zatrudnianie osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych w 2019 roku ( zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjne)
– Podstawy świadczenia pracy w ramach stosunku pracowniczego i cywilnoprawnego (podobieństwa i różnice).
– Prawidłowe dobieranie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, agencyjna i inna )
– Stawki wynagrodzenia minimalnego umów cywilnoprawnych w 2019 r.
– Umowy cywilnoprawne, do których mają zastosowanie zmiany ze względu na sposób określania wynagrodzenia, przedmiot oraz strony umowy.
– Zasady naliczania i wypłacania wyrównania do wysokości minimalnej stawki godzinowej.
– Obligatoryjne elementy umów cywilnoprawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia
– Okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
– Stosowanie zasad ochrony wynagrodzenia osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych
– Zakres badań lekarskich profilaktyczne i szkoleń BHP dla zleceniobiorców – postanowienia umów zlecenie i innych umów o świadczenie usług.
– Postępowanie karno-wykroczeniowe PIP w zakresie niewypłacania wynagrodzenia za pracę przy umowach cywilnoprawnych oraz inne środki prawne inspektora pracy.
– Przepisy przejściowe.
– Wzory zapisów umowy zlecenia ( aneksów ) oraz dokumentacji godzin pracy w ramach zlecenia.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu spółek komunalnych
– Charakterystyka tzw. ustaw kominowych
– Zasady kształtowania wynagrodzeń na gruncie „ustawy kominowej” z 2000 r.-dotychczasowe uprawnienia, najważniejsze zmiany na gruncie starej ustawy kominowej
– Podstawowe zasady „ustawy kominowej” z 2016 r. (pojęcia, zakres przedmiotowy i podmiotowy)
– Obowiązki wynikające z nowej ustawy kominowej (doprowadzenie do głosowania projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń kadry zarządzającej oraz obowiązki członków organów nadzorczych)
– Treść uchwał w sprawie wynagrodzeń
– a)stała część wynagrodzenia
– b)zmienna część wynagrodzenia
– c)obligatoryjne elementy uchwał
– d)fakultatywne elementy uchwał
– Umowy z członkami kadry zarządzającej spółkami komunalnymi . Umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
a zawieranie nowych umów o świadczenie usług zarządzania. Przekształcenie umów o pracę w kontrakty.
3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
– Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
– Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę.
– Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych po 01.01.2019 r.
– Zasady zrzeszania pracowników cywilnoprawnych w związkach zawodowych od 2019 r
– Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w ramach stosunku pracy w 2019 r.
– Składniki wynagrodzenia w treści umów o pracę, a wynagrodzenie faktycznie otrzymywane przez pracownika
(spełniające kryteria wynagrodzenia minimalnego).
– Skutki naliczenia wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej.

Prowadzący:
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i inne). Zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu spółek komunalnych (umowy o pracę i umowy o zarządzanie). Wybrane zagadnienia prawa pracy.

Lipiec 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy działów kadr, sekretarze, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych, sekretarze, osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów cywilnoprawnych.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi m.in. w zakresie zatrudniania osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz umów o zarządzanie w spółkach komunalnych.

Program:
1. Zatrudnianie osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych w 2019 roku ( zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjne)
– Podstawy świadczenia pracy w ramach stosunku pracowniczego i cywilnoprawnego (podobieństwa i różnice).
– Prawidłowe dobieranie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, agencyjna i inna )
– Stawki wynagrodzenia minimalnego umów cywilnoprawnych w 2019 r.
– Umowy cywilnoprawne, do których mają zastosowanie zmiany ze względu na sposób określania wynagrodzenia, przedmiot oraz strony umowy.
– Zasady naliczania i wypłacania wyrównania do wysokości minimalnej stawki godzinowej.
– Obligatoryjne elementy umów cywilnoprawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia
– Okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
– Stosowanie zasad ochrony wynagrodzenia osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych
– Zakres badań lekarskich profilaktyczne i szkoleń BHP dla zleceniobiorców – postanowienia umów zlecenie i innych umów o świadczenie usług.
– Postępowanie karno-wykroczeniowe PIP w zakresie niewypłacania wynagrodzenia za pracę przy umowach cywilnoprawnych oraz inne środki prawne inspektora pracy.
– Przepisy przejściowe.
– Wzory zapisów umowy zlecenia ( aneksów ) oraz dokumentacji godzin pracy w ramach zlecenia.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu spółek komunalnych
– Charakterystyka tzw. ustaw kominowych
– Zasady kształtowania wynagrodzeń na gruncie „ustawy kominowej” z 2000 r.-dotychczasowe uprawnienia, najważniejsze zmiany na gruncie starej ustawy kominowej
– Podstawowe zasady „ustawy kominowej” z 2016 r. (pojęcia, zakres przedmiotowy i podmiotowy)
– Obowiązki wynikające z nowej ustawy kominowej (doprowadzenie do głosowania projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń kadry zarządzającej oraz obowiązki członków organów nadzorczych)
– Treść uchwał w sprawie wynagrodzeń
– a)stała część wynagrodzenia
– b)zmienna część wynagrodzenia
– c)obligatoryjne elementy uchwał
– d)fakultatywne elementy uchwał
– Umowy z członkami kadry zarządzającej spółkami komunalnymi . Umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
a zawieranie nowych umów o świadczenie usług zarządzania. Przekształcenie umów o pracę w kontrakty.
3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
– Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
– Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę.
– Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych po 01.01.2019 r.
– Zasady zrzeszania pracowników cywilnoprawnych w związkach zawodowych od 2019 r
– Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w ramach stosunku pracy w 2019 r.
– Składniki wynagrodzenia w treści umów o pracę, a wynagrodzenie faktycznie otrzymywane przez pracownika
(spełniające kryteria wynagrodzenia minimalnego).
– Skutki naliczenia wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej.

Prowadzący:
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25