Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

Data szkolenia

14-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.01. wynosi 335,75 zł

Po 7.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Zarządów Dróg Powiatowych, Zarządów Dróg Miejskich, Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Korzyści:

Poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu
w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD. Poszerzenie znajomość problematyki ZUD oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

Program:
1. Podstawy prawne:
– Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r ( Dz.U. poz.2222 z 2017r ze zm.),
– Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. poz.1454 z 2018 r ze zm.),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.),
– Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964r ze zm.).
2. Obowiązki zarządców dróg i właścicieli nieruchomości, i ich odpowiedzialność cywilna.
3. Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
4. Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg.
5. Rozporządzenie ministra środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach”.
6. Materiały stosowane do ZUD.
7. Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
8. Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
9. Postępowania przetargowe w zakresie ZUD ( warunki udziału w postępowaniach i kryteria wyboru ofert ).
10. Nowoczesne technologie w ZUD (radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne, system fast).

Prowadzący:

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011r prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził ponad 90 szkoleń z w/w tematyki.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

Styczeń 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Zarządów Dróg Powiatowych, Zarządów Dróg Miejskich, Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Korzyści:

Poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu
w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD. Poszerzenie znajomość problematyki ZUD oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

Program:
1. Podstawy prawne:
– Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r ( Dz.U. poz.2222 z 2017r ze zm.),
– Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. poz.1454 z 2018 r ze zm.),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.),
– Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964r ze zm.).
2. Obowiązki zarządców dróg i właścicieli nieruchomości, i ich odpowiedzialność cywilna.
3. Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
4. Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg.
5. Rozporządzenie ministra środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach”.
6. Materiały stosowane do ZUD.
7. Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
8. Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
9. Postępowania przetargowe w zakresie ZUD ( warunki udziału w postępowaniach i kryteria wyboru ofert ).
10. Nowoczesne technologie w ZUD (radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne, system fast).

Prowadzący:

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011r prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził ponad 90 szkoleń z w/w tematyki.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25