Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-WARSZTATY

« powrót do wydarzeń
Szkolenie zakończone.

Pracownicy j. s. t. dokonujący czynności polegających na organizacji i prowadzeniu otwartych konkursów ofert
i udzielaniu małych dotacji oraz rozliczaniu zleconych zadań. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych z nimi w prawach przygotowujących oferty i sporządzające sprawozdania z wykonania zadań.

Data:
18 listopada 2016 09:00
Koszt:
350,00 zł.lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 listopada 2016 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77 454 48 29
Adres:
ul.Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Szkolenie zakończone.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole