Zmiany w świadczeniach chorobowych i macierzyńskich i zmiany w ustawie o emeryturach i rentach

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Data:
19 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł.lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Cel:
Celem szkolenia jest m.in. omówienie świadczeń krótkoterminowych, zmian w świadczeniach macierzyńskich oraz zmian w ustawie o emeryturach i rentach.
Program:
I. ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Prawo do świadczeń
• zasiłek chorobowy
• zasiłek opiekuńczy
• świadczenie rehabilitacyjne
2. Ustalenie wysokości świadczeń
3. Okres zasiłkowy
4. Kontrola orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich
5. Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA
II. ZMIANY W ŚWIADCZENIACH MACIERZYŃSKICH
1. Urlop macierzyński i rodzicielski
2. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego, wypłata podwyższenia przez płatnika i sposób rozliczenia
3. Zmiana dodatkowego urlopu macierzyńskiego na rodzicielski urlop macierzyński
4. Podjęcie pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka a urlop macierzyński dla ojca dziecka
5. Urlop rodzicielski w częściach
6. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego łączonego z praca
III. ZMIANY W USTAWIE O EMERYTURACH I RENTACH OD PAŹDZIERNIKA 2017 roku
IV. Odpowiedzi na zadawane pytania

Prowadzący: praktyk z zakresu ubezpieczeń społecznych doświadczony wykładowca, pracownik ZUS. Ekspert, wykładowca w ośrodkach FRDL.

Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną
KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole