Zmiany w planowaniu finansowym na rok 2019 w jst i jej jednostkach organizacyjnych

Data szkolenia

09-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.10. wynosi 314,50 zł

Po 2.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy skarbników JST, pracowników służb finansowych, kierowników wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujących się planowaniem

Cel i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest:
1.przedstawienie zmian w sposobie planowania wydatków jednostek organizacyjnych JST, ich realizacji i sprawozdawczości wynikających z modyfikacji:
•klasyfikacji budżetowej – określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwzględniono tu zarówno rozwiązania zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak i niezbędne wymagania informacyjne w zakresie środków unijnych,
•gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych – propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupę paragrafów,
•sprawozdawczości budżetowej – które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości w planach samorządowych jednostek budżetowych – w grupach paragrafów bądź w paragrafach.
2. zapoznanie ze zmianami ustawy o finansach publicznych racjonalizującymi proces zadłużania w JST,
3. uporządkowanie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowych instrumentów zarządzania finansami samorządowymi po zmianach prawnych.
Korzyści:
•dowiesz się o zmianach w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości wydatków w jednostkach organizacyjnych JST oraz modyfikacji procesu zadłużania w JST, uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków,
•poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST.

Program:
1.Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
2.Uchwala budżetowa i Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
3.Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
4.Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
5.Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu.
6.Warunki dla budżetu jst. Rezerwy.
7.Realizacja budżetu jst i jego zmiany.
8.Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
9.Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
10.Przedsięwzięcia w WPF – zasady planowania przedsięwzięć.
11.Prognoza spłaty długu jako element WPF.
12.Wskaźnik zadłużenia.
13.Realność WPF.
14.Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
a) okres sporządzania zasadniczej części WPF,
b) okres sporządzania prognozy kwoty długu,
c) okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.
15.Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
16.Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
17.Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
18.Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
19.Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
20.Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.

Prowadząca:
Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zmiany w planowaniu finansowym na rok 2019 w jst i jej jednostkach organizacyjnych

Październik 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy skarbników JST, pracowników służb finansowych, kierowników wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujących się planowaniem

Cel i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest:
1.przedstawienie zmian w sposobie planowania wydatków jednostek organizacyjnych JST, ich realizacji i sprawozdawczości wynikających z modyfikacji:
•klasyfikacji budżetowej – określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwzględniono tu zarówno rozwiązania zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak i niezbędne wymagania informacyjne w zakresie środków unijnych,
•gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych – propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupę paragrafów,
•sprawozdawczości budżetowej – które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości w planach samorządowych jednostek budżetowych – w grupach paragrafów bądź w paragrafach.
2. zapoznanie ze zmianami ustawy o finansach publicznych racjonalizującymi proces zadłużania w JST,
3. uporządkowanie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowych instrumentów zarządzania finansami samorządowymi po zmianach prawnych.
Korzyści:
•dowiesz się o zmianach w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości wydatków w jednostkach organizacyjnych JST oraz modyfikacji procesu zadłużania w JST, uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków,
•poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST.

Program:
1.Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
2.Uchwala budżetowa i Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
3.Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
4.Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
5.Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu.
6.Warunki dla budżetu jst. Rezerwy.
7.Realizacja budżetu jst i jego zmiany.
8.Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
9.Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
10.Przedsięwzięcia w WPF – zasady planowania przedsięwzięć.
11.Prognoza spłaty długu jako element WPF.
12.Wskaźnik zadłużenia.
13.Realność WPF.
14.Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
a) okres sporządzania zasadniczej części WPF,
b) okres sporządzania prognozy kwoty długu,
c) okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.
15.Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
16.Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
17.Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
18.Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
19.Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
20.Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.

Prowadząca:
Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25