Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i innych obowiązkach płatnika w roku 2019

Data szkolenia

19-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 12.11. wynosi 314,50 zł

Po 12.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, pracowników działu kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników, dyrektorów finansowych i ekonomicznych, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Cele szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne aspekty najnowszych zmian i skutki tych zmian dla podatników. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: podwyższenie kosztów pracowniczych; zmiana skali podatkowej; PIT dla osób do 26 roku życia; przychód ze stosunku pracy a przychód z innych źródeł –moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy; świadczenia nieodpłatne jako przychód – zasady rozliczania dodatkowych należności; należności zwolnione z opodatkowania; zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom; umowy cywilnoprawne (w tym z uwzględnienie praw autorskich).

Program:
I.Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązki płatnika:
1.Podwyższenie kosztów pracowniczych:
– nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
– potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity,
– koszty działalności wykonywanej osobiście
2.Zmiana skali podatkowej:
– potrącanie stawki podatku 17 %
-pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r.,
– stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,
– stawka 17,75% – przypadek szczególny,
– umowy opodatkowane ryczałtem
– roczne rozliczenie podatku
3.PIT dla osób do 26 roku życia :
– zakres przedmiotowy ulgi –rodzaje dochodu i limity w roku 2019 oraz kolejnych latach,
– obowiązki płatnika – zwolnienia a oświadczenie pracownika,
– oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,
– zakres informacji wykazywanych w PIT-11
II.Pozostałe obowiązki płatnika podatku:
1.Przychód ze stosunku pracy a przychód z innych źródeł –moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
2.Świadczenia nieodpłatne jako przychód – zasady rozliczania dodatkowych należności
3.Należności zwolnione z opodatkowania :
– ZFŚS – przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy
– świadczenia wynikające z przepisów bhp
– dokształcanie i pracownika
– podróż służbowa
– inne
4.Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom
– odszkodowania
– odprawy, zaległe wynagrodzenia
– opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty
– skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek
5.Umowy cywilnoprawne (w tym z uwzględnienie praw autorskich)
6.Świadczenia na rzecz nierezydentów
III . Dyskusja

Prowadzący – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i innych obowiązkach płatnika w roku 2019

Listopad 19 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, pracowników działu kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników, dyrektorów finansowych i ekonomicznych, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Cele szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne aspekty najnowszych zmian i skutki tych zmian dla podatników. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: podwyższenie kosztów pracowniczych; zmiana skali podatkowej; PIT dla osób do 26 roku życia; przychód ze stosunku pracy a przychód z innych źródeł –moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy; świadczenia nieodpłatne jako przychód – zasady rozliczania dodatkowych należności; należności zwolnione z opodatkowania; zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom; umowy cywilnoprawne (w tym z uwzględnienie praw autorskich).

Program:
I.Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązki płatnika:
1.Podwyższenie kosztów pracowniczych:
– nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
– potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity,
– koszty działalności wykonywanej osobiście
2.Zmiana skali podatkowej:
– potrącanie stawki podatku 17 %
-pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r.,
– stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,
– stawka 17,75% – przypadek szczególny,
– umowy opodatkowane ryczałtem
– roczne rozliczenie podatku
3.PIT dla osób do 26 roku życia :
– zakres przedmiotowy ulgi –rodzaje dochodu i limity w roku 2019 oraz kolejnych latach,
– obowiązki płatnika – zwolnienia a oświadczenie pracownika,
– oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,
– zakres informacji wykazywanych w PIT-11
II.Pozostałe obowiązki płatnika podatku:
1.Przychód ze stosunku pracy a przychód z innych źródeł –moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
2.Świadczenia nieodpłatne jako przychód – zasady rozliczania dodatkowych należności
3.Należności zwolnione z opodatkowania :
– ZFŚS – przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy
– świadczenia wynikające z przepisów bhp
– dokształcanie i pracownika
– podróż służbowa
– inne
4.Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom
– odszkodowania
– odprawy, zaległe wynagrodzenia
– opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty
– skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek
5.Umowy cywilnoprawne (w tym z uwzględnienie praw autorskich)
6.Świadczenia na rzecz nierezydentów
III . Dyskusja

Prowadzący – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 19
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25