Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok– weryfikacja danych przez jednostki samorządu terytorialnego

Data szkolenia

04-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.09. wynosi 314,50 zł

Po 27.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
W programie szkolenia m.in.: nowa procedura uzgadniania danych, według stanu na 30 września 2019r., pomiędzy szkołami a JST, stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok; źródła danych w SIO2 służące do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej; brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do SIO2; odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2; konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego; mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2; terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.

Program:
1.Nowa procedura uzgadniania danych, według stanu na 30 września 2019r., pomiędzy szkołami a JST, stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.
2.Źródła danych w SIO2 służące do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.
3.Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do SIO2.
4.Odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
5.Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
6.Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych do SIO2 przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące szkoły (CUW) – wypełnianie poszczególnych modułów:
– Dane zbiorcze,
– Uczeń,
– Nauczyciel.
7.Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
– współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL,
– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,
– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
8.Procedura dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
9.Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
10.Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
11.Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
12.Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

Prowadzący – specjalista z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autor projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 1 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok– weryfikacja danych przez jednostki samorządu terytorialnego

Październik 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
W programie szkolenia m.in.: nowa procedura uzgadniania danych, według stanu na 30 września 2019r., pomiędzy szkołami a JST, stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok; źródła danych w SIO2 służące do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej; brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do SIO2; odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2; konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego; mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2; terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.

Program:
1.Nowa procedura uzgadniania danych, według stanu na 30 września 2019r., pomiędzy szkołami a JST, stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.
2.Źródła danych w SIO2 służące do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.
3.Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do SIO2.
4.Odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
5.Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
6.Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych do SIO2 przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące szkoły (CUW) – wypełnianie poszczególnych modułów:
– Dane zbiorcze,
– Uczeń,
– Nauczyciel.
7.Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
– współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL,
– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,
– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
8.Procedura dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
9.Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
10.Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
11.Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
12.Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

Prowadzący – specjalista z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autor projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 1 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 4
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25