Zwrot dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Data szkolenia

25-02-2020

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.02. wynosi 335,75 zł

Po 20.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami dotacji celowych na realizację zadań publicznych, pełnomocnicy ds. współpracy z NGO, członkowie komisji konkursowych oceniający oferty.

Korzyści:
Poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych związanych z dotacjami celowymi z budżetów JST. Przedstawienie nowych wzorów oferty i umów dotacyjnych. Omówienie procedur związanych z udzielaniem dotacji i rozliczaniem, zasad oceny prawidłowości ich wykorzystania.

Celem jest także uzyskanie odpowiedzi na pytania:
– czym jest dotacja? jaki jest jej charakter prawny? jakie płyną z tego konsekwencje?
– kiedy i jak można udzielić dotację w trybie tzw. małych grantów?
– czy zawsze warunkiem prawidłowego wykorzystania dotacji jest wydatkowanie pieniędzy w terminie realizacji zadania publicznego?
– co i kiedy można zmienić we wzorze umowy załączonym do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej?
– jak prawidłowo należy wypełnić ofertę i sporządzić umowę?
– jakie mogą być konsekwencje naruszenia umowy przez beneficjenta dotacji?
Przedstawienie kwestii problemowych i praktycznych wskazówek w jaki sposób je rozwiązać.

Program:
1.Dotacje – istota i podział
2.Zadania publiczne a dotacja – rola NGO
3.Źródła prawa
4.Konkurs:
a)ogłoszenie,
b)komisja,
c)wybór oferty.
5.Tryb pozakonkursowy
a)„małe dotacje” – ograniczenia w stosowaniu,
b)sytuacje nadzwyczajne.
6.Umowy o wsparcie albo powierzenie wykonania zadania publicznego:
a)wymagania odnośnie formy i treści umowy,
b)wzór umowy (rozporządzenie):
•znaczenie i modyfikacje,
•oferta uproszczona,
•nowe wzory oferty, umowy, sprawozdania,
•wprowadzenie,
•rola wzorca – omówienie,
•zmiany we wzorach – znaczenie i objaśnienie termin realizacji zadania a termin wydatkowania dotacja obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w kosztach realizacji zadania dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków kary umowne,
•oferta,
•harmonogram – sprawozdanie.
c)Rozwiązanie lub zmiany umowy (aneksy).
7.Obowiązki i reżim odpowiedzialności podmiotów korzystających z dotacji celowych:
a)obowiązki związane z korzystaniem z środków publicznych,
b)dostęp do informacji publicznej,
c)dokumentacja wykorzystania dotacji,
d)sprawozdania – terminy składania, zawartość i znaczenie.
8. Weryfikacja wykorzystania dotacji
9. Ulgi w spłacie dotacji przypadającej do zwrotu
10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
11. Dyskusja.

Prowadzący: Radca prawny z ponad 10 – letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie KPA, współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zwrot dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Luty 25 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami dotacji celowych na realizację zadań publicznych, pełnomocnicy ds. współpracy z NGO, członkowie komisji konkursowych oceniający oferty.

Korzyści:
Poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych związanych z dotacjami celowymi z budżetów JST. Przedstawienie nowych wzorów oferty i umów dotacyjnych. Omówienie procedur związanych z udzielaniem dotacji i rozliczaniem, zasad oceny prawidłowości ich wykorzystania.

Celem jest także uzyskanie odpowiedzi na pytania:
– czym jest dotacja? jaki jest jej charakter prawny? jakie płyną z tego konsekwencje?
– kiedy i jak można udzielić dotację w trybie tzw. małych grantów?
– czy zawsze warunkiem prawidłowego wykorzystania dotacji jest wydatkowanie pieniędzy w terminie realizacji zadania publicznego?
– co i kiedy można zmienić we wzorze umowy załączonym do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej?
– jak prawidłowo należy wypełnić ofertę i sporządzić umowę?
– jakie mogą być konsekwencje naruszenia umowy przez beneficjenta dotacji?
Przedstawienie kwestii problemowych i praktycznych wskazówek w jaki sposób je rozwiązać.

Program:
1.Dotacje – istota i podział
2.Zadania publiczne a dotacja – rola NGO
3.Źródła prawa
4.Konkurs:
a)ogłoszenie,
b)komisja,
c)wybór oferty.
5.Tryb pozakonkursowy
a)„małe dotacje” – ograniczenia w stosowaniu,
b)sytuacje nadzwyczajne.
6.Umowy o wsparcie albo powierzenie wykonania zadania publicznego:
a)wymagania odnośnie formy i treści umowy,
b)wzór umowy (rozporządzenie):
•znaczenie i modyfikacje,
•oferta uproszczona,
•nowe wzory oferty, umowy, sprawozdania,
•wprowadzenie,
•rola wzorca – omówienie,
•zmiany we wzorach – znaczenie i objaśnienie termin realizacji zadania a termin wydatkowania dotacja obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w kosztach realizacji zadania dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków kary umowne,
•oferta,
•harmonogram – sprawozdanie.
c)Rozwiązanie lub zmiany umowy (aneksy).
7.Obowiązki i reżim odpowiedzialności podmiotów korzystających z dotacji celowych:
a)obowiązki związane z korzystaniem z środków publicznych,
b)dostęp do informacji publicznej,
c)dokumentacja wykorzystania dotacji,
d)sprawozdania – terminy składania, zawartość i znaczenie.
8. Weryfikacja wykorzystania dotacji
9. Ulgi w spłacie dotacji przypadającej do zwrotu
10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
11. Dyskusja.

Prowadzący: Radca prawny z ponad 10 – letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie KPA, współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 25
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25