Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 roku oraz od 1 kwietnia 2019 roku (praktyczne przykłady, wyjaśnienia ministerstwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych; wzory pism)

Data szkolenia

12-02-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.02. wynosi 335,75 zł

Po 5.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin zajmujący się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Cel szkolenia:
Omówienie problematyki zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2019 roku. Otrzymanie niezbędnych wzorów dokumentów. Przedstawienie wniosku i załączników, prawidłowego przebiegu postępowania i wydawania decyzji. Analiza wyjaśnień ministerstwa z zakresu tematyki zwrotu podatku akcyzowego. Omówienie kwestii problemowych.

Program:
1.Omówienie najnowszych zmian z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym w 2019 r., w tym m.in.:
– nowy wzór wniosku obowiązujący na I półrocze 2019 r.,
– najnowsze zmiany w sprawach zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r., obowiązujące w I i II półroczu 2019 r.,
– zmiana przepisów w sprawach kodów,
– nowe zasady ustalania limitu na I półrocze 2019 r.,
– dodatkowy limit dla hodowców bydła,
– ustalanie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
– omówienie dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
– ustalanie limitu na podstawie danych określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
– określenie producenta rolnego,
– pojęcie „dowodu zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku”,
– czy musi być umowa pisemna do dzierżawy gruntów do zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który nabył grunty po 1 lutym danego roku,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który posiada faktury wystawione na zmarłego męża (żonę), córkę, syna, brata,
– czy można przywrócić uchybiony termin złożonego wniosku,
– czy przy wniosku złożonym po terminie wydajemy decyzje, czy postanowienie,
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, jako pomoc publiczna (sprawozdania),
– podawanie do publicznej wiadomości podmiotów, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego (pomoc publiczna),
– czy należy zakładać metrykę w aktach do spraw zwrotu podatku akcyzowego?
2.Omówienie najnowszych zmian wynikających z projektu ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r., w tym m.in.:
– najnowsze zmiany w sprawach zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r., obowiązujące w II półroczu 2019 r.,
– ograniczenia w zwrocie podatku akcyzowego w 2019 r., podmiotom z zaległościami w płaceniu akcyzy i VAT-u,
– procedury sprawdzania w rejestrze podmiotów z zaległościami w płaceniu akcyzy i VAT-u,
– zasady dostępu do rejestrze podmiotów z zaległościami w płaceniu akcyzy i VAT-u.
3.Omówienie wzorów wniosków, decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2019 r., w tym m.in.
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego na I półrocze 2019 r.,
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego (zgody współposiadaczy) na I półrocze 2019 r.,
– wzór pełnomocnictwa w sprawie zwrot podatku akcyzowego,
– wzór wezwania do usunięcia braków wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
– wzór zawiadomienia w trybie art. 10 kpa,
– wzór decyzji całkowicie uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na I półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji w części uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na I półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji odmawiającej zwrotu podatku akcyzowego na I półrocze 2019 r.
– wzór postanowienia o wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r.
4.Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wyjaśnienia ministerstwa.
5.Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 roku oraz od 1 kwietnia 2019 roku (praktyczne przykłady, wyjaśnienia ministerstwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych; wzory pism)

Luty 12 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin zajmujący się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Cel szkolenia:
Omówienie problematyki zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2019 roku. Otrzymanie niezbędnych wzorów dokumentów. Przedstawienie wniosku i załączników, prawidłowego przebiegu postępowania i wydawania decyzji. Analiza wyjaśnień ministerstwa z zakresu tematyki zwrotu podatku akcyzowego. Omówienie kwestii problemowych.

Program:
1.Omówienie najnowszych zmian z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym w 2019 r., w tym m.in.:
– nowy wzór wniosku obowiązujący na I półrocze 2019 r.,
– najnowsze zmiany w sprawach zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r., obowiązujące w I i II półroczu 2019 r.,
– zmiana przepisów w sprawach kodów,
– nowe zasady ustalania limitu na I półrocze 2019 r.,
– dodatkowy limit dla hodowców bydła,
– ustalanie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
– omówienie dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
– ustalanie limitu na podstawie danych określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
– określenie producenta rolnego,
– pojęcie „dowodu zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku”,
– czy musi być umowa pisemna do dzierżawy gruntów do zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który nabył grunty po 1 lutym danego roku,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który posiada faktury wystawione na zmarłego męża (żonę), córkę, syna, brata,
– czy można przywrócić uchybiony termin złożonego wniosku,
– czy przy wniosku złożonym po terminie wydajemy decyzje, czy postanowienie,
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, jako pomoc publiczna (sprawozdania),
– podawanie do publicznej wiadomości podmiotów, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego (pomoc publiczna),
– czy należy zakładać metrykę w aktach do spraw zwrotu podatku akcyzowego?
2.Omówienie najnowszych zmian wynikających z projektu ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r., w tym m.in.:
– najnowsze zmiany w sprawach zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r., obowiązujące w II półroczu 2019 r.,
– ograniczenia w zwrocie podatku akcyzowego w 2019 r., podmiotom z zaległościami w płaceniu akcyzy i VAT-u,
– procedury sprawdzania w rejestrze podmiotów z zaległościami w płaceniu akcyzy i VAT-u,
– zasady dostępu do rejestrze podmiotów z zaległościami w płaceniu akcyzy i VAT-u.
3.Omówienie wzorów wniosków, decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2019 r., w tym m.in.
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego na I półrocze 2019 r.,
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego (zgody współposiadaczy) na I półrocze 2019 r.,
– wzór pełnomocnictwa w sprawie zwrot podatku akcyzowego,
– wzór wezwania do usunięcia braków wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
– wzór zawiadomienia w trybie art. 10 kpa,
– wzór decyzji całkowicie uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na I półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji w części uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na I półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji odmawiającej zwrotu podatku akcyzowego na I półrocze 2019 r.
– wzór postanowienia o wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r.
4.Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wyjaśnienia ministerstwa.
5.Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
10:00 - 15:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25