Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2020 roku

Data szkolenia

04-02-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.01. wynosi 335,75 zł

Po 28.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin zajmujący się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
Korzyści:
Poznanie zasad zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wzrost poprawności zwrotu podatku poprzez wskazanie i omówienie prawidłowych procedur i praktycznych zasad postępowania.

Program:
1.Podmioty uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (definicja producenta rolnego, dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, współposiadacz, małżonek).
2.Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
3.Zasady sporządzania i składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w lutym 2020 r.
4.Elementy wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Załącznik – dokument o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
5.Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, jako załącznik do wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
6.Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku. Wezwanie do wyjaśnienia
w przypadku wątpliwości, co do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
7.Oświadczenie składane na wniosek strony w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8.Pojęcie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego. Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu
o 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła.
9.Użytki rolne wykazane w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego 2020 r.
10.Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
11.Obowiązek informacyjny (RODO) w realizacji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
12.Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (elementy decyzji, wzory decyzji, decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja zmieniająca decyzję o zwrocie podatku akcyzowego).
13.Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego z wniosku składanego w lutym 2020 r.
14.Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
15.Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
16.Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Prowadząca- ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od wielu lat.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 30 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2020 roku

Luty 4 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin zajmujący się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
Korzyści:
Poznanie zasad zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wzrost poprawności zwrotu podatku poprzez wskazanie i omówienie prawidłowych procedur i praktycznych zasad postępowania.

Program:
1.Podmioty uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (definicja producenta rolnego, dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, współposiadacz, małżonek).
2.Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
3.Zasady sporządzania i składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w lutym 2020 r.
4.Elementy wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Załącznik – dokument o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
5.Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, jako załącznik do wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
6.Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku. Wezwanie do wyjaśnienia
w przypadku wątpliwości, co do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
7.Oświadczenie składane na wniosek strony w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8.Pojęcie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego. Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu
o 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła.
9.Użytki rolne wykazane w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego 2020 r.
10.Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
11.Obowiązek informacyjny (RODO) w realizacji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
12.Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (elementy decyzji, wzory decyzji, decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja zmieniająca decyzję o zwrocie podatku akcyzowego).
13.Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego z wniosku składanego w lutym 2020 r.
14.Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
15.Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
16.Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Prowadząca- ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od wielu lat.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 30 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Szczegóły

Data:
Luty 4
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25