Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

VI edycja Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do

 DOROCZNEJ NAGRODY FRDL

za lokalne inicjatywy kulturalne

pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Komitetu Polskiego ds. UNESCO

 

Już po raz szósty Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne.

Naszym celem jest uhonorowanie autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk.

Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych przedsięwzięć, należący do następujących kategorii:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
  • organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
  • osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Regulamin Nagrody

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Formularze i potrzebne informacje dostępne są na stronie www.frdl.org.pl. Formularz należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie przesłać wraz z załącznikami na adres:

Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL

Biuro Zarządu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Doroczna Nagroda FRDL realizowana jest we współpracy z Fundacją Orange.

List prof. Jerzego Regulskiego do samorządowców