Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

VII Edycja Dorocznej Nagrody FRDL!

Z uwagi na to, że okres wyborów samorządowych nie sprzyjał zgłaszaniu kandydatur do Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne, organizatorzy postanowili raz jeszcze przedłużyć okres składania wniosków do

15 stycznia 2015 r.

Bardzo zapraszamy do przesyłania zgłoszeń kandydatów o Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne budujące więzi społeczne.

Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

VII edycja Dorocznej Nagrody obejmuje inicjatywy zrealizowane w latach 2013-2014.

Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych działań, należący do następujących kategorii:
• jednostki samorządu terytorialnego;
• samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
• osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Formularze i potrzebne informacje dostępne są na stronie www.frdl.org.pl