Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Wyróżnienie dla OCDL FRDL

28 września 2012 r. podczas konferencji pn. „Podsumowanie realizacji RPO WO 2007 – 2013 i PO KL – komplementarność funduszy oraz wnioski na przyszłą perspektywę finansową 2014 – 2020”, na ręce Magdaleny Obrockiej – dyrektor OCDL FRDL wręczona została nagroda w kategorii „Kapitalny lider”.

Uroczystość odbyła się w Filharmonii Opolskiej miała na celu nie tylko wręczenie nagród dla najlepszych beneficjentów funduszy unijnych w ramach RPO WO 2007 – 2013 i PO KL, ale również była okazją do ciekawej debaty nt. polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 jako odpowiedzi na wyzwania rozwojowe Opolszczyzny. Dyskusję poprowadził redaktor Jacek Żakowski, a panelistami byli: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Józef Szebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha oraz Karol Cebula, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rozwój i Gospodarka”.
Dyskusja dotyczyła m.in. nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, wykorzystania funduszy w Polsce i na Opolszczyźnie do tej pory, a co najważniejsze –  również problemów Opolszczyzny, czyli depopulacji i bezrobocia. Marszałek Województwa chwalony był za forsowanie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w naszym województwie.
Podczas konferencji wręczono nagrody w konkursach: „Opolskie Euro” i „Kapitalni w Opolskiem”. Nasz ośrodek, który od lat realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został nominowany w kategorii „Równi w życiu, równi w pracy” za realizację projektu  pn. „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” (7.2.1 PO KL) .

Nagrodzeni beneficjenci to:

  • w kategorii „Młodość jest kapitalna”: Powiat Strzelecki za projekt „Każdy inny – wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego”;
  • w kategorii „Prężna gospodarka kapitałem regionu”: Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe „Polifach” Sp. z o.o.  za projekt „Doskonalenie ustawiczne gwarancją dobrej pracy;
  • w kategorii „Równi w życiu, równi w pracy”: Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych za projekt „Przedsiębiorcze kobiety na obszarach Wiejskich”;
  • w kategorii „Nowe kompetencje – kapitalne możliwości”:  Gmina Ozimek / Gminny Zakład Oświaty w Ozimku za projekt „Czytanie to jedna z bram do wolności”.

W Plebiscycie o nagrodę mieszkańców zwyciężył Powiatowy Urząd Pracy w Nysie za „SEPTEM SIDERA”.
Tytuł „Kapitalnego lidera” otrzymali: Magdalena Obrocka – Dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz  Aleksander Podgórny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 

dsc_0052 dsc_0076

Dodaj komentarz