Aktualności

Wyróżnienie dla OCDL FRDL

kategoria Komunikaty, Relacje z wydarzeń | dnia 29/09/2012

28 września 2012 r. podczas konferencji pn. „Podsumowanie realizacji RPO WO 2007 – 2013 i PO KL – komplementarność funduszy oraz wnioski na przyszłą perspektywę finansową 2014 – 2020”, na ręce Magdaleny Obrockiej – dyrektor OCDL FRDL wręczona została nagroda w kategorii „Kapitalny lider”.

Uroczystość odbyła się w Filharmonii Opolskiej miała na celu nie tylko wręczenie nagród dla najlepszych beneficjentów funduszy unijnych w ramach RPO WO 2007 – 2013 i PO KL, ale również była okazją do ciekawej debaty nt. polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 jako odpowiedzi na wyzwania rozwojowe Opolszczyzny. Dyskusję poprowadził redaktor Jacek Żakowski, a panelistami byli: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Józef Szebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha oraz Karol Cebula, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rozwój i Gospodarka”.
Dyskusja dotyczyła m.in. nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, wykorzystania funduszy w Polsce i na Opolszczyźnie do tej pory, a co najważniejsze –  również problemów Opolszczyzny, czyli depopulacji i bezrobocia. Marszałek Województwa chwalony był za forsowanie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w naszym województwie.
Podczas konferencji wręczono nagrody w konkursach: „Opolskie Euro” i „Kapitalni w Opolskiem”. Nasz ośrodek, który od lat realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został nominowany w kategorii „Równi w życiu, równi w pracy” za realizację projektu  pn. „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” (7.2.1 PO KL) .

Nagrodzeni beneficjenci to:

  • w kategorii „Młodość jest kapitalna”: Powiat Strzelecki za projekt „Każdy inny – wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego”;
  • w kategorii „Prężna gospodarka kapitałem regionu”: Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe „Polifach” Sp. z o.o.  za projekt „Doskonalenie ustawiczne gwarancją dobrej pracy;
  • w kategorii „Równi w życiu, równi w pracy”: Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych za projekt „Przedsiębiorcze kobiety na obszarach Wiejskich”;
  • w kategorii „Nowe kompetencje – kapitalne możliwości”:  Gmina Ozimek / Gminny Zakład Oświaty w Ozimku za projekt „Czytanie to jedna z bram do wolności”.

W Plebiscycie o nagrodę mieszkańców zwyciężył Powiatowy Urząd Pracy w Nysie za „SEPTEM SIDERA”.
Tytuł „Kapitalnego lidera” otrzymali: Magdalena Obrocka – Dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz  Aleksander Podgórny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 

dsc_0052 dsc_0076

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole