Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

XX-lecie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu

W dniu 14 maja 2009 r. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej świętowało XX-lecie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Lokalne obchody swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz regionu, samorządowcy, współpracownicy, eksperci oraz przyjaciele opolskiego ośrodka. Zgromadzeni goście mieli okazję dowiedzieć się jaka była historia Fundacji i OCDL FRDL oraz jakie są nasze dotychczasowe osiągnięcia. Hanna Szczeblewska, Wiceprezes Zarządu FRDL opowiadała o planach Fundacji na przyszłość, m.in. o nawiązaniu współpracy z sołectwami. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marka Wójcika, który przedstawił perspektywy stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz planowane działania resortu.

Spotkanie było świetną okazją na podsumowanie aktywności edukacyjnej poszczególnych gmin Województwa Opolskiego. Nagrody odebrali przedstawiciele gmin: Zdzieszowice – I miejsce, Kluczbork – II miejsce oraz ex aequo Biała i Gogolin – III miejsce.

W mniej oficjalnej części był czas na rozmowy, wspomnienia i nawiązanie nowych kontaktów. Było o czym wspominać – na uroczystości obecni byli Jan Meissner i prof. Leon Troniewski, dawni dyrektorzy OCDL FRDL.
Na ręce Dyrektor OCDL FRDL wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i podziękowań m.in. od Pana Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewody Opolskiego, Pana Józefa Sebesty – Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Jarosława Kielara – Burmistrza Miasta Kluczbork, Pana Ryszarda Galli – Posła na Sejm RP, Pana Arnolda Hindery- Burmistrza Gminy Biała oraz od innych zaprzyjaźnionych instytucji i partnerów projektowych.

Dodaj komentarz