Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zadanie publiczne „Promocja RPO WO 2007 – 2013 wśród dzieci i młodzieży w okresie świątecznym”

PROMOCJA RPO WO 2007 – 2013 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje zadanie publiczne pn. „Promocja RPO WO 2007 – 2013 wśród dzieci i młodzieży w okresie świątecznym”.  W ramach inicjatywy uczniowie i młodzież z sześciu szkół i przedszkola biorą udział w lekcjach o funduszach unijnych, warsztatach plastycznych oraz świątecznym festynie na opolskim Rynku.

Zadanie polega na popularyzacji wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WO 2007 – 2013) wśród dzieci i młodzieży.

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Opolu  prowadzą 6 „lekcji europejskich” dla uczniów różnych placówek oświatowych. Działania w ramach zadania obejmują swoim zasięgiem szeroką grupę dzieci i młodzieży. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, lekcje przeprowadzane są w różnych typach placówek:
– Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach,
– Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach,
– Publicznym Przedszkolu w Komprachcicach,
– Zespole Szkół w Zimnicach Wielkich,
– Zespole Szkół Budowlanych w Opolu,
– Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku.

Zajęcia dotyczą: zasad funkcjonowania, specyfiki i pozytywnych efektów realizacji programu w najbliższym otoczeniu. Jest to pierwszy etap realizacji zadania. Drugim etapem jest organizacja warsztatów plastycznych dla uczniów z terenu województwa opolskiego. Celem warsztatów jest przygotowanie prac plastycznych i ozdób choinkowych odnoszących się do RPO WO 2007 – 2013 w nawiązaniu do zakończenia polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej (UE).

Kolejnym etapem jest udział zaangażowanych uczniów i dzieci w festynie świątecznym „Święta z Prezydencją”, który odbędzie się 11 grudnia 2011 r. na opolskim Rynku. Uczestnicy wcześniej przeprowadzonych warsztatów, przywiozą do Opola swoje prace dotyczące RPO WO 2007 – 2013 i zaprezentują je uczestnikom festynu, wezmą także udział we wspólnym strojeniu choinek bożonarodzeniowych wcześniej przygotowanymi ozdobami i łańcuchami świątecznymi.

Choinki swoim wyglądem nawiązywać będą do logotypu polskiej Prezydencji w UE. Uczniowie wraz z przedstawicielami miasta, regionu, organizacji pozarządowych oraz zaproszonymi gośćmi, zaangażowanymi we wdrażanie RPO WO 2007 – 2013, wspólnie przystroją 6 choinek w kolorach: żółtym, czarnym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym i czerwonym.

Zadanie publiczne „Promocja RPO WO 2007 – 2013 wśród dzieci i młodzieży w okresie świątecznym” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2007 – 2012.

Harmonogram lekcji i warsztatów plastycznych o RPO WO 2007 – 2013
Zdjęcia z lekcji o RPO WO 2007 – 2013

Dodaj komentarz