Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla gminnych służb planistycznych – „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym”

frdl-opole

Projekt pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych”, realizowany jest w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel główny projektu  to podwyższenie kompetencji 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r.

Pracownicy gmin wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym, w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Szkolenia odbędą  się w Opolu w  Hotelu  De Silva Premium (ul. Powolnego 10):
-25-27.06.2018 spotkanie wyłącznie dla gmin miejskich (termin zgłoszeń do 15  czerwca 2018)
26-28.09.2018 (termin zgłoszeń do 16 września 2018)
17-19.10.2018 (termin zgłoszeń do 7 października 2018)

Zapewniamy  pełne wyżywienie,  a dla osób spoza Opola – 2 noclegi pomiędzy dniami szkoleniowymi.

Pierwszego dnia szkolenie będzie wspólne dla wszystkich uczestników, drugiego i trzeciego dnia uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy warsztatowe.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Opiekun projektu:
Mariola Walkowicz, tel.77 453 68 25, 77 453 48 29 wew.24 -mail: mwalkowicz@opole.frdl.pl

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
List intencyjny z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Harmonogram szkoleń
Regulamin projektu
Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiot
Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń

Strona internetowa projektu