Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na konferencję Ministerstwa Rozwoju i FRDL

Konferencja Ministerstwa Rozwoju i FRDL
„Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Ministerstwo Rozwoju konferencję

„Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”,

która odbędzie się 6 marca 2017 roku w Sali Kinowej im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 w Warszawie.
Konferencja ma na celu prezentację wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny.
Badania były prowadzone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współpracy Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zaproszenie i Program konferencji.
Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona, więc zachęcamy do potwierdzania swojego udziału (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZAPRASZAMY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej