Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy liderów samorządowych do Akademii Przywództwa

Akademia Przywództwa

 

 

 

 

„Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.

Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji.

Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od kwietnia do czerwca br., w atrakcyjnych lokalizacjach (Włocławek, Toruń, Łódź). Pomiędzy warsztatami uczestnicy będą pracować nad ustalonymi zadaniami przywódczymi, a w kolejnym etapie przygotowywać z nich sprawozdania:

Etap 1: Wyzwania dobrego rządzenia
26-28 kwietnia 2016r., Włocławek

Etap 2: Potencjał indywidualny i instytucjonalny
11-13 maja 2016r., Toruń

Etap 3: Przywództwo w organizacji i społeczności
16-18 czerwca 2016r., Łódź

Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy:

Katarzyna Bryczkowska – dyplomowany coach i doradczyni z zakresu zarządzania poprzez wartości, budowania zespołów, budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, planowania kariery zawodowej. Kształci również trenerów – współtworzyła i kierowała merytorycznie wszystkimi edycjami Szkoły Trenerów FRDL.

Mariusz Turek  – trener i coach kompetencji społecznych, wykładowca akademicki (SWPS – od 2006 zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji). Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej.

Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem miniwykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech warsztatach „Akademii Przywództwa”.

Rekrutacja

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Do udziału w Programie „Akademia Przywództwa” zakwalifikuje się  15  liderów według kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: akademia@frdl.org.pl

Istnieje możliwość wyboru dowolnego wariantu pobytu dla każdego etapu spotkań warsztatowych:

wariant 1: z noclegiem w pokoju jednoosobowym, śniadaniem i kolacją (2 doby)
wariant 2: bez noclegu

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– całodzienny serwis kawowy (3 dni)
– lunch (3 dni)
– certyfikat Rady Europy

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i ewentualnych opłat parkingowych.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć wariant, z którego będą Państwo korzystać, a następnie podsumować koszty. Opłatę należy przekazać na konto FRDL na podstawie faktury wystawionej przez FRDL. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym na fakturze oznacza skreślenie z listy uczestników programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu – Małgorzatą Jaglińską  tel.: 22 351 93 20, e-mail: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl lub na stronie Programu:

www.akademia.frdl.pl

Zapraszamy do udziału w programie!