Aktualności

Zapraszamy liderów samorządowych do Akademii Przywództwa

kategoria Komunikaty | dnia 17/03/2016

Akademia Przywództwa

 

 

 

 

„Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.

Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji.

Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od kwietnia do czerwca br., w atrakcyjnych lokalizacjach (Włocławek, Toruń, Łódź). Pomiędzy warsztatami uczestnicy będą pracować nad ustalonymi zadaniami przywódczymi, a w kolejnym etapie przygotowywać z nich sprawozdania:

Etap 1: Wyzwania dobrego rządzenia
26-28 kwietnia 2016r., Włocławek

Etap 2: Potencjał indywidualny i instytucjonalny
11-13 maja 2016r., Toruń

Etap 3: Przywództwo w organizacji i społeczności
16-18 czerwca 2016r., Łódź

Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy:

Katarzyna Bryczkowska – dyplomowany coach i doradczyni z zakresu zarządzania poprzez wartości, budowania zespołów, budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, planowania kariery zawodowej. Kształci również trenerów – współtworzyła i kierowała merytorycznie wszystkimi edycjami Szkoły Trenerów FRDL.

Mariusz Turek  – trener i coach kompetencji społecznych, wykładowca akademicki (SWPS – od 2006 zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji). Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej.

Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem miniwykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech warsztatach „Akademii Przywództwa”.

Rekrutacja

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Do udziału w Programie „Akademia Przywództwa” zakwalifikuje się  15  liderów według kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: akademia@frdl.org.pl

Istnieje możliwość wyboru dowolnego wariantu pobytu dla każdego etapu spotkań warsztatowych:

wariant 1: z noclegiem w pokoju jednoosobowym, śniadaniem i kolacją (2 doby)
wariant 2: bez noclegu

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– całodzienny serwis kawowy (3 dni)
– lunch (3 dni)
– certyfikat Rady Europy

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i ewentualnych opłat parkingowych.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć wariant, z którego będą Państwo korzystać, a następnie podsumować koszty. Opłatę należy przekazać na konto FRDL na podstawie faktury wystawionej przez FRDL. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym na fakturze oznacza skreślenie z listy uczestników programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu – Małgorzatą Jaglińską  tel.: 22 351 93 20, e-mail: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl lub na stronie Programu:

www.akademia.frdl.pl

Zapraszamy do udziału w programie!

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole