Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast do elitarnej Akademii Przywództwa! Zostań Liderem z dyplomem Rady Europy.

Akademia Przywództwa polskich liderów samorządowych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Rady Europy

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z POPRZEDNIEJ EDYCJI AKADEMII PRZYWÓDZTWA

PROGRAM
SZCZEGÓŁOWA OFERTA
KARTA ZGŁOSZENIA

„Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne
w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.

Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną
za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji.

Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od października do grudnia br., w atrakcyjnych lokalizacjach (Wrocław, Warlubie, Sandomierz). Pomiędzy warsztatami uczestnicy będą pracować nad ustalonymi zadaniami przywódczymi, a w kolejnym etapie przygotowywać z nich sprawozdania:

ETAP 1: WYZWANIA DOBREGO RZĄDZENIA
26 – 28 października 2016r. – Warlubie k. Grudziądza

ETAP 2: POTENCJAŁ INDYWIDUALNY I INSTYTUCJONALNY
16 – 18 listopada 2016r. – Sandomierz

ETAP 3: PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI I SPOŁECZNOŚCI
7 – 9 grudnia 2016r. – Wrocław

Więcej informacji na temat lokalizacji: www.akademia.frdl.pl

Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy:

Krzysztof Manthey –  praktyk zarządzania, a od 10 lat trener biznesu, coach, nauczyciel akademicki (Collegium Civitas). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i przywództwem: budowaniem i rozwojem zespołów, pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją  i motywowaniem, etyką w pracy menadżera. Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie.

Mariusz Turek – trener i coach kompetencji społecznych, wykładowca akademicki (SWPS – od 2006 zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji).  Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej.

Więcej informacji o trenerach: www.akademia.frdl.pl

Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem miniwykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech etapach szkolenia.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Zakwalifikuje się  15  liderów według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: akademia@frdl.org.pl do 15 września 2016 r.

Istnieje możliwość wyboru dowolnego wariantu pobytu dla każdego etapu spotkań warsztatowych:

-wariant 1: z noclegiem w pokoju jednoosobowym, śniadaniem i kolacją (2 doby)

-wariant 2: bez noclegu i kolacji

Koszty udziału w Programie podano w Karcie Zgłoszeniowej.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:
-materiały szkoleniowe
-całodzienny serwis kawowy oraz lunch (3 dni)
-certyfikat Rady Europy

Jeśli szkolenie nie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych, do podanych w Karcie Zgłoszeniowej cen należy doliczyć 23% VAT. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu,  ewentualnych opłat parkingowych i zakupu napojów alkoholowych.

Opłatę w wysokości 60% sumy kosztów udziału w szkoleniu (9 dni)  deklarowanej w Karcie Zgłoszeniowej, należy przekazać na konto FRDL na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez FRDL po zakończeniu rekrutacji, tj. 15 września 2016r. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym na fakturze (14 dni od daty wystawienia faktury) oznacza skreślenie z listy uczestników programu. Pozostałe 40% wartości deklarowanej w Karcie Zgłoszeniowej należy przekazać na konto FRDL na podstawie faktur wystawionych przez FRDL po zakończeniu każdego etapu szkolenia.

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić e-mailem na adres: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl Rezygnacja, która wpłynie do Organizatora do 1 października 2016 r. włącznie skutkuje obciążeniem Zgłoszonego Uczestnika 60% wartości kosztów zadeklarowanych w Karcie Zgłoszeniowej. Rezygnacja ze szkolenia po 1 października skutkuje obciążeniem Zgłoszonego Uczestnika 100% wartości kosztów zadeklarowanych w Karcie Zgłoszeniowej.

W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa organizator nie zwraca kosztów, a Uczestnik jest zobowiązany do poniesienia 100% zadeklarowanych w Karcie Zgłoszeniowej kosztów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, wówczas Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu – Małgorzatą Jaglińską  tel.: 22 351 93 20, e-mail: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl lub na stronie Programu: www.akademia.frdl.pl

Zapraszamy do udziału w programie!