Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Bezpłatne spotkanie dotyczące udzielania pożyczek, dotacji inwestycyjnej oraz wdrażania budżetu obywatelskiego.

Mechanizmy
Jak wdrażać małe granty, inicjatywę lokalną, regranting, pożyczki, budżet partycypacyjny czy dotacje inwestycyjne?

Zapraszamy na bezpłatne spotkania prezentujące doświadczenia samorządów gminnych i powiatowych wdrażających mechanizmy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi oraz rekomendacje dotyczące usprawnienia stosowania tych mechanizmów.

Spotkanie odędzie się w dniu 23 września 2015 r. w Hotelu Festival.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają przedstawicieli gmin, powiatów i organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkania prezentujące dorobek projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

Spotkania obejmą m.in.:

  • prezentację prawnego i praktycznego wymiaru stosowania takich mechanizmów współpracy, jak regranting, pożyczki, inicjatywa lokalna, tryb małych zleceń, dotacja inwestycyjna, budżet partycypacyjny;
  • przedstawienie doświadczeń i wskazówek samorządów, które wdrożyły te mechanizmy;
  • omówienie Wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi;
  • prezentację rekomendacji dotyczących zmian prawnych ułatwiających stosowanie mechanizmów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Każdy uczestnik otrzyma następujące materiały:

  • podręcznik „Wdrażanie instrumentów współpracy finansowej JST z NGO”,
  • podręcznik „System finansowania działalności organizacji pozarządowych”,
  • materiały szkoleniowe: „Wnioski z wdrożeń,”
  • pendrive ze wszystkimi publikacjami oraz rekomendacjami MPiPS oraz wzorami dokumentów wdrożeniowych.

Uczestnikom spotkań zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie przez stronę internetową.
Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny, daty i miejsca spotkań oraz wszelkie inne informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie:
www.mechanizmywspolpracy.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem szkoleń pod nr tel. 77 453 68 25 wew. 24, lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@opole.frdl.pl .

Kontakt w sprawie formularza rekrutacyjnego:
MSAP, Marek Oramus, tel. 12 293 58 40 (godz. 9.00-15.00), mechanizmywspolpracy@msap.pl

Kontakt w sprawie spotkań:
FRDL, Małgorzata Makowska, tel. 22 351 93 17, m.makowska@frdl.org.pl

Spotkania to część projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Mechanizmy2