Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie na warsztaty ” Moja wymarzona firma”

 

logotyp

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, jest wykonawcą przedsięwzięcia pn. Warsztaty „Moja wymarzona firma”, które realizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Idea warsztatów:
Warsztaty pn. „Moja wymarzona firma” stanowią połączenie zagadnień teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem edukacji artystycznej. Głównym celem warsztatów jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej i funkcjonowania firmy, jak również promocja Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Atutem warsztatów jest wykorzystanie działań interdyscyplinarnych rozwijających twórczość i  kreatywność młodzieży. Poprzez część teoretyczną, jak i cześć artystyczną warsztatów młodzież będzie miała możliwość twórczej ekspresji i wyrażania pozytywnych przesłań i przemyśleń dotyczących przyszłych wyborów zawodowych. Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę m.in. nt. możliwości wykorzystania funduszy UE, w tym PO KL do realizacji swoich pasji, które mogą przekształcić się w umiejętności prowadzące do założenia własnej firmy i swobodnego funkcjonowania na rynku pracy.

Cel warsztatów:
•    Popularyzacja wiedzy i efektów realizacji PO KL poprzez elementy twórcze związane z kulturą i sztuką; promocja działań zmierzających do realizacji indywidualnych lub zespołowych marzeń o aktywności gospodarczej.
•    Poznanie lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość w regionie (Instytucji Otoczenia Biznesu), zasad ich funkcjonowania, zakresu udzielanego wsparcia.
•    Przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm.
•    Realizacja działań performatywno – artystycznych, poprzez pozytywne emocje utrwalających w świadomości uczestników znaczenie lokalnych struktur wspierających przedsiębiorczość (Instytucje Otoczenia Biznesu) oraz tych
w których można zdobywać i doskonalić kompetencje zawodowe (uczelnie wyższe).
•    Pobudzenie u uczestników umiejętności fantazjowania, marzenia oraz wizualizacji założonych projektów.
•    Integracja i współpraca, jako sposób na osiąganie wspólnych celów artystycznych i biznesowych.

Odbiorcy:

Młodzież, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w tym z niepełnosprawnością z terenu woj. opolskiego (powiaty: m. Opole, opolski, oleski, strzelecki, kluczborski, nyski, głubczycki ).  Łącznie w warsztatach weźmie udział minimum 100 osób.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa