Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie do wystawiania się na Targach Edukacyjnych w Opolu w 2014r.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach projektu pn. „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” (9.6.3 PO KL) w 2014r. organizuje cztery edycje jednodniowych Targów Edukacyjnych.

Logo - znzpb corel 12 krzywa kolor

Celem targów jest promocja kształcenia ustawicznego wśród dorosłych mieszkańców Opola. Jednocześnie Targi stanowią okazję do bezpośredniej promocji i prezentacji oferty edukacyjnej opolskich placówek oświatowych, uczelni wyższych jak również firm szkoleniowych.

Targi Edukacyjne realizowane będą na opolskim Rynku w dniach: 16 maja 2014r., 24 czerwca 2014r., 26 września 2014r. oraz w kwietniu 2015r.

Instytucje zainteresowane prezentacją swojej oferty edukacyjnej na jednym ze stanowisk zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Osobą do kontaktu jest pani Mariola Walkowicz- 77/453 68 25. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 maja 2014r. pod adresem e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl oraz pod nr fax. 77/453 68 25 wew. 28. Udział w Targach nie wiąże się z żadnymi opłatami. Organizatorzy zapewniają stoisko wystawiennicze w formie domku z zadaszeniem oraz dostęp do prądu.

 Formularz zgłoszeniowy Z nauka za pan brat