Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu współpracy finansowej samorządów z NGO

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

z zakresu współpracy finansowej samorządów z NGO

7-8 lipca 2014 r. – Hotel Weneda, ul. 1-go Maja 77, OPOLE

Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu*

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnych w życiu publicznym gminy.

Adresaci:

JST:

Zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów (lub zastępców) miast i gmin, starostów, członków zarządu powiatu, skarbników, sekretarzy lub pracowników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

NGO:

Zapraszamy członków zarządu lub osoby przez nich delegowane.

Na szkolenie każdy samorząd zgłasza zespół trzyosobowy: 2 osoby z JST oraz 1 osobę z organizacji pozarządowej aktywnie współpracującej ze zgłaszającym się samorządem.

Program szkoleń obejmować będzie m.in.:

✔ praktyczny wymiar stosowania instrumentów finansowych takich jak regranting, pożyczki, poręczenia/gwarancje, inicjatywa lokalna, tryb małych zleceń, dotacja inwestycyjna, budżet partycypacyjny, wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych,

✔ regulacje prawne,

✔ praktyczne instrukcje wdrożenia tych instrumentów,

✔ Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące współpracy finansowej

samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Po szkoleniach uczestnikom zostaną zapewnione bezpłatne konsultacje telefoniczne i on-line z Ekspertami ds. finansowych i prawnych.

Informacje w sprawie szkolenia:

Anna Wiesiołek/Radosław Krul – OCDL FRDL, tel. 77 453 6825 w. 24, szkolenia@opole.frdl.pl

Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie przez stronę internetową. Formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.mechanizmywspolpracy.pl

Kontakt w sprawie formularza rekrutacyjnego:

Marek Oramus, tel. 12 293 58 40, marek.oramus@uek.krakow.pl (godz. 9.00-15.00)

Biuro projektu w FRDL: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, tel. 22 351 93 22, www.frdl.mazowsze.pl