Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie na szkolenie. Czy Twój urząd jest przejrzysty?

 

1

2

3

 

Formularze do pobrania:
– przedstawiciele NGO’s
przedstawiciele jst

 

Projekt współfinansowany z Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji