Aktualności

Zaproszenie na szkolenie. Czy Twój urząd jest przejrzysty?

kategoria Komunikaty | dnia 20/03/2015

 

1

2

3

 

Formularze do pobrania:
– przedstawiciele NGO’s
przedstawiciele jst

 

Projekt współfinansowany z Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole