Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pn.: „Kongres Kobiet”

Stowarzyszenie „Kongres Kobiet”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Feminoteka organizują we wrześniu i październiku dwudniowe, sobotnio-niedzielne szkolenia – po jednym w każdym województwie – dla kandydatek startujących w wyborach samorządowych.

W szkoleniach omawiane będą następujące zagadnienia:
– podstawy wiedzy o samorządzie terytorialnym,
– polityka równościowa na poziomie lokalnym,
– jak prowadzić kampanię wyborczą.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc, przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kandydatki z mniejszych miejscowości, startujące do samorządu po raz pierwszy, mające za sobą dorobek w działalności społecznej.
Organizatorzy nie preferują żadnej opcji politycznej.
Szkolenia są bezpłatne. Dojazd i nocleg uczestniczki załatwiają we własnym zakresie.
Kalendarium szkoleń podamy w terminie późniejszym.

Chętne do udziału w szkoleniu, prosimy o wypelnienie załączonego formularza i przesłanie go emailem na adres: biuro@kongreskobiet.pl w terminie do 30 września br.

Kwestionariusz osobowy – [POBIERZ]

Dodaj komentarz