Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych

logo_dol_www

Zapytanie o cenę

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

II. Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III. W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

IV. Specyfikacja dot. opracowania graficznego i wykonania materiałów promocyjnych:

a) opracowanie projektu graficznego ulotki, plakatu, notatnika i ekotorby,

b) wykonanie plakatu: format A3, zadruk w pełnym kolorze na kredzie 135g, nakład 200 sztuk

c) wykonanie ulotki: format A5, zadruk w pełnym kolorze na kredzie 170g, nakład 2 500 sztuk

d) wykonanie notatnika + długopis: notes spiralowany, w sztywnej okładce w naturalnym kolorze, 70-kartkowy, z dołączonym długopisem; wymiary: 18x13x0,7cm; nadruk na okładce – 1 kolor., nakład 1000 kpl.,

e) ekotorba z nadrukiem: nadruk jednostronny 1 kolor, nakład 300 sztuk.

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 lipca 2013 r.

VI. Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 11 lipca 2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariola Walkowicz tel. 077/453 68 25, e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

 

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

Mariola Walkowicz

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opole, 27 czerwca 2013 r.