Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe na opracowanie, produkcję i emisję spotów radiowych oraz audycji radiowych

logo_dol_www

 

Zapytanie ofertowe na
opracowanie, produkcję i emisję spotów radiowych oraz audycji radiowych

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy opracowania, produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych do projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Termin złożenia:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12 lipca 2013 r. do godziny 12.00

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na opracowania, produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych (kod CPV 92200000-3 usługi radiowe i telewizyjne)

Zapytanie ofertowe – spoty i audycje radiowe

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapraszamy do składania ofert.

28 czerwca 2013r.