W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu konsultacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkania konsultacyjne prowadziliśmy również w Szczecinie, Rzeszowie, Wrocławiu i Białymstoku. Podczas wszystkich spotkań przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju i konsorcjum będącego operatorem Programu dyskutowali na temat wyzwań, problemów i działań, które organizacje obywatelskie będą mogły podejmować w ramach trzech obszarów: praw człowieka i równego traktowania, sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu, demokracji lokalnej i aktywności obywatelskiej. „Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły ze wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć – tłumaczy Katarzyna Zakroczymska, Dyrektor Programu z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

„Marzyliśmy o tym, żeby zostać operatorem części regionalnej Programu Aktywni Obywatele” – zaznaczył Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. „Chcemy bowiem, żeby projekty, które zostaną dofinansowane w ramach Programu, były przede wszystkim skupione na wzmacnianiu wspólnotowości, to jest inicjowaniu współpracy pomiędzy różnymi grupami, które funkcjonują w ramach społeczności lokalnych, oraz tymi grupami a władzami samorządowymi” – dodaje.

Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji. Środki funduszu zapewnią wsparcie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działającym poza głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce. „Poprzez działania komunikacyjne, będziemy wspierać Wasze organizacje w budowaniu zrozumienia w społecznościach lokalnych dla działań prowadzonych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” – podkreśla Jacek Królikowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSI). „Co więcej – część grantu otrzymanego na realizację projektu będzie mogła zostać przeznaczona na wsparcie instytucjonalne, czyli rozwijanie Waszych organizacji i dbanie o to, żeby rozwój ten był trwały.”

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. „Będziemy się starać pomóc Wam budować i wzmacniać relacje bilateralne z organizacjami społecznymi i instytucjami z Państw-Donorów. Nie szukamy partnerstw-wydmuszek, zależy nam na prawdziwej i efektywnej współpracy z przedstawicielami organizacji obywatelskich z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu” – zaznacza Martyna Bogaczyk, Prezeska Zarządu Fundacji dla Edukacji. „Wzmacnianie relacji bilateralnych z Państwami – Donorami to przede wszystkim uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń i wspieranie się nawzajem” – dodaje.

„Jesteśmy blisko Was – ośrodki regionalne FRDL mieszczące się w 14 największych miastach w Polsce będą służyły wsparciem dla Waszych organizacji – podkreśla Cezary Trutkowski. „Będziemy się starali, żeby procedury grantowe były proste i przejrzyste” – zaznacza Martyna Bogaczyk.

Wyniki konsultacji zostaną wkrótce udostępnione na stronie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl