Ranking Gmin Województwa Opolskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Opolu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Opolskiego z wyłączeniem miasta na prawach powiatu: Opola. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu.
 

 WYNIKI RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2021


LIDER WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
BRZEG

LIDERZY POWIATOWI
LIDER POWIATU BRZESKIEGO SKARBIMIERZ
LIDER POWIATU STRZELECKIEGO UJAZD
LIDER POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NAMYSŁÓW
LIDER POWIATU NYSKIEGO NYSA
LIDER POWIATU KLUCZBORSKIEGO KLUCZBORK
LIDER POWIATU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO KĘDZIERZYN- KOŹLE
LIDER POWIATU PRUDNICKIEGO PRUDNIK
LIDER POWIATU KRAPKOWICKIEGO GOGOLIN
LIDER POWIATU GŁUBCZYCKIEGO GŁUBCZYCE
LIDER POWIATU OPOLSKIEGO DOBRZEŃ WIELKI
LIDER POWIATU OLESKIEGO DOBRODZIEŃ

LIDERZY GMIN W KATEGORII DO 20.000 MIESZKAŃCÓW
1. MIEJSCE: SKARBIMIERZ
2. MIEJSCE: DOBRZEŃ WIELKI
3. MIEJSCE: GOGOLIN
3. MIEJSCE: CHRZĄSTOWICE

LIDERZY GMIN W KATEGORII POWYŻEJ 20.000 MIESZKAŃCÓW
1. MIEJSCE: BRZEG
2. MIEJSCE: KĘDZIERZYN-KOŹLE
3. MIEJSCE: NYSA

 

______________________ Organizator _________________________

 

 

_________________________ Patronat honorowy _________________________

  

_________________________ Partner merytoryczny _________________________

 

_________________________ Partner_________________________

 

_______________________ Patronat medialny _______________________