Podatek VAT w jednostkach kultury. Istotne zmiany w 2020 roku

Cele i korzyści
 • Omówienie zmian w płatnościach dotyczących dla jednostek kultury.
 • Wyjaśnienie problematyki płatności za niektóre towary i usługi.
 • Wskazanie zmian w strukturze JPK od lipca 2020 r.
 • Omówienie nowej matrycy stawek VAT od 2020 r.
 • Omówienie struktury faktury oraz zasad wystawiania elektronicznych faktur przez jednostki kultury.
 • Nowe zasady stosowania kas fiskalnych od 2020 r. przez jednostki kultury.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wykaz podatników VAT-ważne zmiany w płatnościach ich następstwa dla jednostek kultury z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę COVID:
  1. Biała lista podatników – zakres informacji. Jakie statusy podmiotów występują na białej liście?
  2. Solidarna odpowiedzialność w VAT,
  3. Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne. Omówienie formularza ZAW-NR,
  4. Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu przez jednostkę?
  5. Co z jednostkami niebędącymi czynnymi podatnikami VAT?
 2. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi:
  1. Co z fakturami korygującymi i kompensatami, jak realizować przelewy?
  2. Czy dalej płatności gotówkowe realizowane przez jednostki kultury są bezpieczne?
  3. Jak mają wyglądać faktury wystawiane przez jednostki kultury?
  4. jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
  5. Czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 3. Nowa struktura JPK-vDek i jej wpływ na rozliczanie VAT od października 2020 roku w jednostkach kultury:
  1. Terminy wdrożenia przez jednostki kultury,
  2. Zasady wysyłania plików,
  3. Konsekwencje błędów w strukturze,
  4. Rozliczenia transakcji objętych VAT w nowej strukturze takich jak:
   • Najem, dzierżawa, dostawa mediów,
   • Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek,
   • Sponsoring a usługi wzajemne,
   • Przekazywanie nagród.
 4. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania. Nowa matryca stawek VAT od 2020 roku:
  1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT, stawka 23 %, stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania przez jednostki kultury:
   • Usługi kulturalne zwolnione z VAT,
   • Usługi wstępu,
   • Opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna np. sportowej,
   • Obowiązek podatkowy VAT a usługi kulturalne.
  2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT,
  3. Zmiana stawek podatkowych w 2020 r. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz druk WIS-W,
  4. Darowizny dla jednostek oświatowych i szpitali - stawki VAT.
 5. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Struktura Faktura oraz zasady wystawiania elektronicznych faktur przez jednostki kultury:
  1. Rodzaje faktur:
   • Faktura obowiązkowa i na żądanie,
   • Faktura zaliczkowa,
   • Duplikat faktury,
   • Przechowywanie faktur,
   • Faktury elektroniczne w centralnym systemie faktur?
   • Terminy wystawiania faktur,
   • Odpowiedzialność wystawcy faktury.
  2. Elementy faktury.
  3. Faktury korygujące i noty korygujące:
   • Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących,
   • Termin wystawienia faktur korygujących,
   • Ujęcie korekty w deklaracji cząstkowej VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
   • Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
 6. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych od 2020 roku przez jednostki kultury:
  1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów we wszystkich rodzajach kas,
  2. Nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
  3. Nowe zasady wystawiania paragonów,
  4. Modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
  5. Nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
  6. Problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego,
  7. Nowy druk oświadczenia dla pracowników.
 7. Podsumowanie. Pytania i konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Głowni księgowi jednostek kultury, osoby wystawiające faktury, pracownicy instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracujący z firmami audytorskimi, doświadczony wykładowca akademicki i trener.

zwiń
rozwiń