Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Cele i korzyści

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań dotyczących współpracy przy przetwarzaniu danych osobowych jest powierzenie przetwarzania danych osobowych. Praktyka pokazuje, że częstokroć jest ono stosowane nieprawidłowo. Zajęcia mają na celu wskazanie, jak:

 • Stosować powierzenie.
 • Konstruować umowy.
 • Dokumentować.
 • Nawiązać współpracę i jak ją zakończyć.
 • Korzystać z powierzenie w samorządzie, szkole, w centrum usług wspólnych.

Uczestnicy zyskają umiejętność prawidłowego konstruowania stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, sporządzania umów i dokumentowania relacji między administratorem a podmiotem przetwarzającym.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Administrator i podmiot przetwarzający – z czego wynika status administratora i procesora.
 2. Czy powierzenie a udostępnienie danych osobowych – jak je rozróżnić?
 3. Czym różni się powierzenie przetwarzania od upoważnienia do przetwarzania?
 4. Umowa powierzenia przetwarzania i inny instrument prawny – treść, forma oraz najczęstsze błędy przy formułowaniu.
 5. Weryfikacja procesora.
 6. Podpowierzenie.
 7. Studium przypadków, w tym odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych, redaktor naczelna „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Redaktor naukowa komentarza do RODO oraz autorka ponad 100 publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz w Uczelni Łazarskiego. W przeszło 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 osób.

zwiń
rozwiń