Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej

Cele i korzyści

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z  udostępnianiami informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Omówione zostaną praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO oraz  udostępnianie informacji publicznej w okresie epidemii. Celem zajęć jest przypomnienie obowiązujących zasad udostępniania informacji publicznej oraz podniesienie świadomości pracowników JST w  tym zakresie. W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne problemy dotyczące przygotowania odpowiedzi na tzw. „"trudne wnioski" oraz wnioski, które mają charakter informacji przetworzonej. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie informacji publicznej (informacja prosta a informacja przetworzona).
2. Osoba pełniąca funkcje publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, uzasadnienie szczególnej istotności dla interesu publicznego - praktyczne znaczenie pojęć.
3. Formy udostępniania informacji publicznej. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowania w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem)., jJak postępować z wnioskami anonimowymi.
4. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
5. Kategorie informacji niepodlegające udostępnieniu w trybie ustawy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych: (urzędy miast i  gmin, starostwa powiatowe, gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, zakłady gospodarki komunalnej i spółki komunalne, zarządy dróg, centra pomocy rodzinie, urzędy pracy, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, placówki oświatowe).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych i informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w  jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec - praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i  rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń