Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy

Cele i korzyści

Problematyka urlopów wypoczynkowych jako podstawowego uprawnienia pracowników w ramach stosunku pracy budzi wiele wątpliwości w praktyce. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami udzielania urlopów pracowniczych, w tym wypoczynkowych, poznanie mechanizmów naliczania urlopu wypoczynkowego na konkretnych przykładach, zdobycie wiedzy w zakresie zwolnień okolicznościowych i zasad ich udzielania, zapoznanie się ze stanowiskami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwa sądowego w zakresie urlopu wypoczynkowego i zwolnień od pracy.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy:
• Nabędą bądź poszerzą wiedzę w zakresie prawidłowego rozliczania urlopów wypoczynkowych,
• Poznają zasady prawidłowego udzielania urlopów wypoczynkowych,
• Zyskają możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie przepisów o urlopach i zwolnieniach
• Poznają uchybienia stwierdzane w trakcie kontroli inspektora pracy w zakresie omawianej tematyki,
• Będą mieli możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Prawo pracownika do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym – zasady obliczania urlopu na przykładach, sposób liczenia miesiąca pracy w opinii urzędów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  2. Prawo do pierwszego urlopu tzw. niepełnoetatowca – udzielanie urlopu na godziny – studium przypadków.
  3. Staż pracy a wymiar urlopu – okresy zaliczane, sposób uwzględniania poszczególnych okresów.
  4. Praca w gospodarstwie rolnym jako okres zaliczany - przesłanki, na podstawie których należy uwzględnić okres pracy, omówienie dokumentów stanowiących podstawy do zaliczenia pracy.
  5. Wliczanie do stażu pracy okresu pracy za granicą – dokumenty, na podstawie których należy uwzględnić pracę, tłumaczenie dokumentów.
  6. Wyższe wymiary urlopu wypoczynkowego niektórych grup pracowników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do osób, które na co dzień zajmują się rozliczaniem urlopów oraz ewidencjonowaniem czasu pracy w zakładzie pracy, w szczególności pracowników działów kadr, HR, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń