Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie Q&A – Pytania i Odpowiedzi

Cele i korzyści
 • Omówienie harmonogramu poszczególnych działań związanych z wdrażaniem oraz najczęściej pojawiających się błędów i ich konsekwencji,
 • Omówienie wysokości  wpłat na PPK oraz obowiązku podatkowego i wobec ZUS-u,
 • Analiza grup pracowników, które mogą zostać objęte PPK – studium przypadku,
 • Niezbędna dokumentacja przy wdrażaniu PPK w instytucji.

Szkolenie poprowadzone w trybie pytań zadawanych od uczestników i odpowiedzi trenera

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory regulaminów, protokołów, klauzul informacyjnych dla Pracowników, testów służących wyłonieniu jednej instytucji finansowej.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wdrażanie KROK PO KROKU. Warsztat z omówieniem jak nie popełnić żadnego błędu przy wdrożeniu!
 2. Pozostałe obowiązki pracodawców:
 1. etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej);
 2. akcja informacyjna i jej ogromne znaczenie;
 3. obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.
 1. Wpłaty na PPK:
 1. przekazywanie wpłat do PPK – krok po kroku;
 2. wpłaty od państwa;
 3. wpłaty osób zatrudnionych;
 4. wpłaty finansowane przez pracodawcę.
 1. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK:
 1. rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK – kiedy można składać, w jakiej formie, jak uniknąć błędów;
 2. wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
 3. złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat;
 4. co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
 5. dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
 6. wypłata środków przed ukończeniem 60-tego roku życia;
 7. dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
 8. dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
 9. podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
 10. nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
 1. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby bezpośrednio zajmujące się wdrażaniem PPK, pracownicy działu kadrowego, prawnego, oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką PPK, które będą odpowiedzialne za wdrożenie programu w instytucji!

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz wdrożeniowiec PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach.

zwiń
rozwiń